Pozrite si kázeň, ktorá odznela 13.6.2020 v TT modlitebni.

.. 28:19