Ja si prajem, ty si praješ – ako každý
– túžby sny a žiadosti,
Ako keby vedeli sme,
čo dovedie nás k radosti.
Každý je múdrym vo svojich očiach,
druhého radšej nečuje,
zavrel uši svojho srdca,
keď druhého prehovoriť počuje.

Dostal už snáď každý z nás,
po čom túžil v daný čas?
Stalo sa? Či omeškane?
No… keď rozprestriem svoje dlane,
napočítam do jedna…
Až jedna vec sa dostala mi
včas a dovedna!
Bola to láska Pánova,
ktorá sa vylieva odznova.

A keď vôbec žiada človek a dostane,
koľko radosti mu z toho zostane?
Pamätáš si na tú snahu?
Máš ju vôbec na pamäti?
Investuješ všetko, čo máš,
ale len prach zostane Ti.
Pamätáš si na to ešte?
Kričal si: „Do toho!“,
teraz vravíš: „Od toho bežte!“

Ale predsa jeden vklad,
vyšiel ti tak akurát,
a keď nemáš, kde vziať silu,
vraciaš sa k nemu,
ale len na chvíľu.
Je to tá láska Pánova,
Ktorá sa vylieva odznova.

Chápeš a vidíš? Pamätáš si?
Nahý a biedny chodieval si,
možnože stále chodievaš,
a k tomu, čo Pán ponúka,
vzťah len plytký máš.
Vravíme si – aj inde je šťastie,
také iné, čo my chceme –
no aj to len sľub na sľube,
a nakoniec sa márne drieme.

Iný vraví – získam radosť,
nasýtim sa ziskom zmijí.
Keď nie inak, bude za dosť,
že po modlitbe vyhrám v lotérii.
Výhra ťa však obíde,
a ty hľadáš nové sľuby,
tam kam ľudstvo odíde,
chystáš sa tiež – do záhuby.

Len jedna výhra stála za to,
čo cenu mala vždy nad zlato…
Bola to láska Pánova,
ktorá sa vylieva odznova.

Je to jedno, po čom túžiš,
To dobré ti dá vždy len Pán,
Svet ťa bude iba súžiť
A navádzať ti šťastia klam.
Je jedno, čo by si chcel pre seba,
Nenasýtiš sa ty nikdy toho,
Ale dar lásky volá z neba
A zbližuje človeka s Bohom.

Keď dávaš iným, on dá Tebe,
požehná ti v tvojom strede
a odkúpi to, čo je  zlé
za svoje krásne, čisté, výborné.
Nevýhodný obchod činí,
aby ty – len hriešnik z hliny
radosť  si mohol prežívať
a plnosť šťastia v svojom srdci mať.

I život večný, to je krásne,
a čo dá ti je veľmi vzácne…
Je to tá láska Pánova,
ktorá sa vylieva odznova.
On dáva ti, čo nežiadal si,
ale nevediac si o to stál,
čo víchor sveta nenavial ti,
rád by práve On ti dal

Zmení srdce, zmení život,
nebudeš viac chodiť krivo,
ale pôjdeš priamo za ním
nežnou rukou pripútaný.
Povedie ťa a dá čo treba,
lepšie veci, než si žiadaš,
On miluje mňa i teba,
Darmo inde šťastie hľadáš.

Načúvaj mu a otvorí sa,
srdce tvoje k radosti,
naplní sa, odpočinie,
a preč odídu starosti.
Pokoj  láska i pravda prídu,
dobro a spravodlivosť zvíťazí,
len pri kríži sa spolu zídu
a zlé sa dobrým porazí!

A bude sa láska Pánova
                        vylievať na nás odznova.

Foto: www.pixabay.com