Sochár hľadí na mramorový balvan
a jeho oko už vidí sochu, v ktorej sa budú mnohí kochať.
Gazda hľadí na obilné zrno
a jeho oko už vidí zrelý klas, z ktorého budú mať mnohí chlieb.
Stolár hľadí na dosku
a jeho oko už vidí hotový nábytok, ktorý budú mnohí používať.
Staviteľ hľadí na prudkú horskú rieku
a jeho oko už vidí mohutnú priehradu, ktorá dodá vodu vyprahnutej zemi.
Spasiteľ hľadí na hriešnika
a jeho oko už vidí jeho obrátenie a odovzdaný život, ktorý len jemu slúži.

Mramor povoľuje šikovnej ruke sochára.
Obilné zrnko vzklíči a prinesie klas.
Ani doska sa nebráni stolárovi.
Rieka prijme nové koryto, keď postavia priehradu.

Pane, ale moja vôľa sa búri proti tvojej vôli.
Prosím, vezmi ma do svojich rúk a stvor mi nové srdce.
Buď trpezlivý, nevzdávaj sa ma, kým nebudem podľa Tvojej vôle.

Zdroj: www.dobreranko.sk