V živote prichádzajú chvíle, keď človek viac ako inokedy hľadá Boha. A práve vtedy sa stáva, že do života prichádzajú problémy. Práve vtedy, keď sa človek viac obracia k Bohu, je to v živote čoraz horšie. Nehovorím, že sa to stáva stále, ale deje sa to veľmi často. Samozrejme, že vieme o tom, že je tu satan a že základom kresťanského života a rastu je práve vzťah s Bohom a tak sa niet čo čudovať. Ale aj tak prichádza otázka: nie je Boh dosť silný, dosť veľký na to, aby zvrátil problémy, ktoré spôsobujú zlo?

Odpoveď na tieto otázky nájdeme v prvých dvoch kapitolách Jóbovej knihy. Poďme do príbehu a začneme s Jób 1,6-12:

6 A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. 7 A Hospodin riekol Satanovi: „Odkiaľ ideš?“ A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol: „Chodil som sem a ta po zemi a prechádzal som sa po nej.8 A zase riekol Hospodin Satanovi: „Či si si všimol môjho služobníka Jóba, že nie je jemu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priameho a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého?9 Na to odpovedal Satan Hospodinovi a riekol: „A či sa Jób darmo bojí Boha? 10 Či si ho ty azda neohradil i jeho domu a všetkého, čo má, zo všetkých strán? Dielo jeho rúk si požehnal, a jeho dobytok sa náramne rozmnožil na zemi. 11 Ale nože vystri svoju ruku a dotkni sa všetkého, čo má, či ti nebude zlorečiť do tváre!12 Vtedy riekol Hospodin Satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojej ruke, len naňho nevystri svojej ruky.“ A Satan vyšiel od tváre Hospodinovej.

Jóbova motivácia a prvá skúška

Pozrime sa, čo sa stalo. Satan tvrdil, že jediným dôvodom, prečo Jób slúži Bohu je to, že mu dáva bohatstvo a požehnanie. Je to tak? To bol jeho tromf. A Boh vo svojej múdrosti nechal satana, aby Jóba v tomto bode vyskúšal. Dal mu príležitosť a satan šiel a vzal Jóbovi všetko, čo mal.

A Jób sa teraz zmýlil. Myslel si, že Bohu mu zobral všetko – v. 21:

21 A riekol: „Nahý som vyšiel zo života svojej matky a nahý sa ta navrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo.

To bolo veľké nepochopenie Boha, nie? Ale napriek tomu, že Jób nesprávne vnímal Boha, nesprával sa ako niektorí, čo zanevrú na Boha. Jób mu dôveroval aj ďalej. Musel Boha veľmi dobre poznať, musel mať určitý základ, na ktorom staval aj vtedy, keď nechápal, alebo keď chápal nesprávne.

Druhá Jóbova skúška

Pozrime sa na kap. 2,1-7:

1 A zase sa stalo jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa postavil pred Hospodinom. 2 A Hospodin riekol Satanovi: „Odkiaľ ideš?“ A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol: „Chodil som sem a ta po zemi a prechádzal som sa po nej.“ 3 A zase riekol Hospodin Satanovi: „Či si si všimol môjho služobníka Jóba, že nie je jemu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priameho a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého, ktorý sa ešte vždy drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma popudil proti nemu, aby som ho pohltil bez príčiny.“ 4 Na to odpovedal Satan Hospodinovi a riekol: „Kožu za kožu a všetko, čo má človek, dá za svoj život. 5 Ale nože vystri svoju ruku a dotkni sa jeho kosti a jeho tela, či ti nebude zlorečiť do tváre!6 Vtedy riekol Hospodin Satanovi: „Hľa, je v tvojej ruke, len zachovaj jeho život!7 A keď vyšiel Satan spred tváre Hospodinovej, ranil Jóba zlým vredom od spodku jeho nohy až po jeho temeno…

Ale Jób nestratil svoju integritu. Vedel, kto je Boh a bol rozhodnutý veriť mu za každých okolností. No s pani Jóbovou to tak nebolo. Jób stratil všetko okrem svojej ženy. A satan to vedel a ona padla do jeho rúk. A hneď ako dostal pani Jóbovú tam, kam chcel, musel sa tešiť a gratulovať sám sebe, že to zariadil dobre. Jediný, kto mu ostal, sa stal pokušiteľom a navádzal ho na odpor voči Bohu.

Jóbov i náš príbeh

Nepozerajme sa na Jóbovu knihu iba ako na príbeh z dávnej minulosti. Skúsme z neho pochopiť, prečo práve vtedy, keď skutočne začneme hľadať Boha, idú veci k horšiemu. A tu treba podotknúť, že Jóbov príbeh skôr alebo neskôr prežije vo svojom živote každý. Môžeme prežiť skúsenosť, prvú Jóbovu stratu, alebo poslednú, alebo viac, ale skúška príde. Funguje to asi takto: satan vie, že to jediné, čo potrebuje, je držať nás v dostatočnej vzdialenosti od Boha. Zabrániť tomu, aby sme mali osobný – úzky vzťah s Bohom. Nestará sa, prečo niečo robíme a prečo nerobíme. Často sa stáva, že ani nejasá tak veľmi nad tým, čo robíme zle, ako skôr nad tým, ak nekonáme až tak zle, ale robíme to vo vlastnej sile, bez Boha. A tak satan drží jedných na tróne, lebo mu slúžia tam, a iných v biede, lebo ich má tam. A človek môže byť stratený napriek svojim úspechom a sláve, ak ich získava oddelený od Ježiša, práve tak ako môže byť stratený na dne, keď sa brodí v bahne hriechu.

Takže satan sa pravdepodobne nebude starať o to, čo robíme a čo nie, či robíme zlo alebo sa snažíme o dobrý život. Preto bude veľa dobrých ľudí pri Ježišovom príchode prekvapených jeho slovami „nepoznám ťa“. Jediná vec, o ktorú satanovi ide, je to, aby sme neboli vo vzťahu s Bohom, aby sme ho skutočne nenasledovali a nekomunikovali s ním. Trápi sa, keď vidí, ako človek začína hľadať skúsenosť ospravedlnenia z viery, lebo vie, že takýto človek je pre neho stratený.

A tak keď vo svojom živote začneme skutočne hľadať Boha, počítajme s tým, že nepriateľ zmobilizuje svoje sily a že sa niečo stane v mojom i vašom živote. Ak sa nám vo všetkom darí a všetko ide ako po masle, skúsme porozmýšľať, aký je náš vzťah s Bohom.

Róbert bol chlapec z rodiny skôr neveriacej, ktorý našiel Boha a rozhodol sa pre štúdium teológie. Svoju prácu robil o Jóbovej knihe a bola to veľmi dobrá práca. Aké to bolo prekvapenie, keď tesne predtým, ako mala knižne vyjsť, lebo bola veľmi dobrá, prišiel za kazateľom s tým, že Boh ho sklamal a on končí a celá jeho kniha je vlastne sebaklam. Jeho rodičia sa rozvádzali, nedostal prácu, o ktorú sa modlil a vrcholom bolo to, že sa s ním rozišla snúbenica. A keď mu kazateľ povedal, že oproti miliónom hladujúcim nie je strata snúbenice až taká tragédia, Róbert s náboženstvom definitívne skončil. Asi po dvoch rokoch sa znova stretol s kazateľom. Darilo sa mu v práci, kde dobre postupoval a našiel si veľmi dobré pekné dievča, s ktorým už chystal svadbu. S náboženstvom, ako sa vyjadril, definitívne skoncoval, jeho život bol teraz ľahší a radostnejší.

A takýchto prípadov je viac. Boh ako sklamal. Mlčí, keď by mal podľa nás hovoriť jasne. Hľadáme Boha, veríme mu a moria nás problémy viac ako kohokoľvek iného.

Aj v našom prípade hovorí satan Bohu: „Pozri sa na tohto človeka. Vieš, prečo ti slúži? Hľadá ťa len zo sebeckých dôvodov. Chce ísť do neba. Chce sa vyliečiť z choroby. Chce mať v srdci pokoj, chce, aby na jeho modlitby prichádzali správne odpovede. Nehľadá ťa preto, že ťa miluje, hľadá ťa preto, že od teba niečo potrebuje.“ A to je satanov tromf.

Keď začneme skutočne hľadať Boha, pracovať pre neho, začnú problémy. Zdravotné, finančné, vo vzťahoch, v práci a – ako u Jóba – v rodine. A stáva sa, že náš život je zrazu oveľa ťažší a problémy nám prerastajú cez hlavu. Ale ak naďalej hľadáme Boha, hovoríme s ním a trávime čas s jeho slovom a na kolenách, všetko sa napraví, aj keď nikdy nie tak isto, ako to bolo a možno inak, než sme si to predstavovali.

Skúsenosť jedného muža: „Stalo sa, že som mal nanič deň. Večer som si hovoril, že to nemá zmysel. Ráno som si formálne prečítal verš, ale proste som sa nemohol modliť. A čo sa stalo: prežil som perfektný deň. Všetko šlo ako po masle. Dokonca som ani raz nezhrešil! Večer som si zagratuloval a tiež som sa nemodlil, len som niečo odriekal. A satan odišiel, lebo ma mal tam, kde chcel. Jeho stratégia sa osvedčila!

No život bez Boha nie je bez problémov. Aj keď sa nemodlím, nečítam Božie slovo, nehľadám Boha, satan nás má tam, kde nás mať chce, nenechá nás, problémy znova prídu. A potom ideme na kolená, opäť hľadáme Boha a problémy sa množia, ale ak ostaneme s Bohom, problémy v našom živote môžu mať opačný dopad – môžu byť na Božiu slávu, budovať charakter a tým správne rozhodnutia.

Jóbovo tajomstvo

Čo bolo Jóbovým tajomstvom? Prečo sa problémy zmenili na úspech? Keď Jób svojím postojom pred vesmírom, aj pred silami zla ukázal, že slúži Bohu nie zo sebeckých dôvodov, ale preto, že Boha skutočne miluje, tak Boh mohol prísť so svojím požehnaním. A nakoniec bolo to požehnanie dvojnásobné.

Ako to teda je? Keď satan prichádza so svojím tromfom, že naše motívy pre hľadanie Boha sú sebecké, Boh mu dovolí, aby nás vyskúšal tak, aby sa naše motívy odhalili pred satanom i vesmírom. A jedného dňa príde chvíľa, keď sa každé koleno skloní pred Bohom a každý jazyk vyzná, že Boh je spravodlivý (Fil 2,10.11). Aj satan padne na kolená a prizná Božiu spravodlivosť.

Ale keď hľadáme Boha, prídu problémy. Satan hovorí: „Hľadá ťa zo sebeckých pohnútok. A mňa si pre sebectvo vyhnal. Buď spravodlivý a nepomáhaj mu. Maj rovnaký meter. Na ľudí, aj na mňa.“ A hoci sa to zdá neuveriteľné, Boh je zahnaný do kúta.

A jediný, kto v tej chvíli môže potvrdiť, či je v práve Boh alebo satan som ja alebo ty.

Čo sa stane, keď na konci dňa, ktorý bol úplne nanič, poviem: „Boh sa o mňa nestará“ a ďalšie ráno začnem bez neho, na ktorej strane som? Potvrdzujem satanovu pravdu. Keď veci nejdú, ako chcem a ako si plánujem a zabúdam hľadať Boha, ale hľadám riešenie problémov, má satan v mojom prípade absolútnu pravdu. Keď nakoniec pochopím, čo sa deje, keď pochopím, prečo ma Boh nechal v probléme, pochopím, že moje motívy neboli správne.

Ja však nedokážem zmeniť svoje motívy. Sebecké srdce sa nedokáže samo zmeniť. Je iba jediné miesto, kde sa môžu motívy zmeniť – a to je pri Ježišových nohách.

Poďme na kolená a povedzme: „Mária si vybrala lepšiu stránku života. Pane, ja vidím svoj problém. Daj mi svoju milosť, aby som konečne začal hľadať Boha kvôli nemu, nie kvôli sebe? Nie je to často naopak?

Ak budeme hľadať Boha, aby sme odpovedali na jeho lásku, preto, čo už Ježiš vykonal za nás na kríži, ak budeme hľadať spoločenstvo s nebom bez ohľadu na to, čo sa deje v našich životoch, či dobré, či zlé, ak sa to stane, začneme prežívať skúsenosť Jóba v naplnení Božieho sľubu.

Jedného dňa Boh povie satanovi: „Ako sa ti darí s týmto človekom?
Satan odpovie: „Vzal som mu všetko, čo mal.“
A Boh povie: „Viem, pozoroval som to. Ale on stále hľadá spoločenstvo so mnou, nie?
Satan začne byť nepokojný.
A Boh pokračuje: „Je možné, že táto osoba ma hľadá preto, čo môj Syn pre ňu vykonal? Je možné, že ma hľadá preto, že ma miluje viac než svoje sebecké dôvody?
A od tej chvíle bude musieť byť satan vzdialený. Už nemôže nič povedať.

Jób miloval Boha, preto mu veril za každých okolností. A Jób dokázal, že Boh má pravdu. A dnes mám ja možnosť dokázať, že Boh má pravdu. Boh chce, aby sme ho milovali bez svojich sebeckých motívov a chce nás nášho sebectva zbaviť. A potom môže Boh prísť so svojím požehnaním a mocou z neba, ktorú už dávno zasľúbil.

Foto: www.pixabay.com, www.pexels.com