.. 1:59

© Cirkev adventistov siedmeho dňa

Autorkou textu je Frances (Fanny) J.  Crosbyová (1820-1915), hudbu zložil William J. Kirkpatrick (1838-1921). Existuje aj iná melódia, ktorá sa stala populárnou v posledných rokoch – zložila ju  v roku 1966 Aubrey L. Butlerová a podľa svojho rodného mesta v Oklahome ju nazvala Ada – a práve túto verziu spievame aj my. 

 Autorka
Frances Jane Crosbyová bola dcérou Johna a Mercy Crosbyových, narodila sa 24. marca 1820 na juhozápade USA. Ako 6-týždňové bábätko oslepla následkom zlého ošetrenia očí počas choroby. Ako 8-ročná sa s rodičmi presťahovala do Ridgefieldu v Connecticute a zostala tam štyri roky. Ako 15-ročná nastúpila do Ústavu pre slepých v New Yorku, kde získala dobré vzdelanie. V roku 1847 sa tam stala aj učiteľkou – desať rokov učila anglickú gramatiku, rétoriku a americké dejiny.

Dielo
Pod svojím vlastným menom i mnohými pseudonymami napísala okolo osemtisíc básní, mnohé z nich boli zhudobnené. Vydala štyri zbierky. Cirkevné piesne jej priniesli celosvetovú slávu.

Fanny Crosbyová prežila vykúpenie vo svojom živote a  slová tejto úžasnej piesne napísala v roku 1882. Keď sa jej spýtali: „Existuje nejaká špeciálna pieseň napísaná pri príležitosti Vašej skúsenosť obrátenia?“ odpovedala: „Napísala som veľa piesní, ktoré opisujú radosť z mojej spásy. Práve teraz pre mňa medzi nimi vyniká práve táto.“ A začala spievať svojím nádherným sopránom: „Vykúpená, ako rada to hlásam.“  A naozaj to hlásala: bezpočtom piesní, ktoré sa ešte stále spievajú aj dnes.

Túto pieseň, nazvanú v angličtine Redeemed—how I love to proclaim it! (alebo len krátko Redeemed) vyšla po prvýkrát v roku 1882. Pôvodne mala päť slôh, ale vo väčšine spevníkov poslednú zvyčajne neuvádzajú.

Nech vám táto pieseň nielen pripomína mocné pôsobenie vykúpenia, ale tiež vás podnieti k tomu, aby ste túto zvesť hlásali všade tam, kam pôjdete.

Redeemed—how I love to proclaim it!
Hudba (u nás): Aubrey L. Butlerová – Text: Frances (Fanny) J.  Crosbyová (1820-1915)

Text: TU