Vzťahy a sociálne zdravie spadajú v NEW STARTe pod posledný, ôsmy bod.

„Osamotenosť je dlhodobý pocit izolovanosti,
nepochopenia a neuspokojenia,
nezávislý od toho, či sme v dave alebo sami.

.

 

Prečítajte si aj článok „Osamotenosť škodí zdraviu

Zdroj: Advent 2/2018