Čo povedal veľký fyzik a matematik Isaac Newton (1643-1727) o Ježišovi:

 • Hoci bol pánom vesmíru, stal sa najchudobnejším. Nemal kde hlavu skloniť a spával v cudzích príbytkoch.
 • Plavil sa po mori na cudzej loďke, viezol sa na cudzom oslíkovi a bol pochovaný v cudzom hrobe.
 • Keď bol malý, znepokojil kráľa, keď bol chlapec, udivil lekárov, keď bol muž, otriasol celým národom a základmi Rímskej ríše.

 

 • Nenapísal jedinú knihu, ale ani do najväčšej knižnice sveta by sa nezmestili knihy, ktoré napísali o Ňom.
 • Nezložil ani jednu pieseň, ale svojou odpúšťajúcou láskou, milosťou a darom spasenia rozozvučal k piesňam chvál viac sŕdc, než všetci básnici sveta.
 • Nezriadil si lekársku ordináciu , ale uzdravil viac duší, než tisíce lekárov chorých tiel.

 • Nevelil žiadnej armáde, odmietal zlo a násilie, nedobyl železom ani piaď zeme, a predsa ani jeden vojvodca nemal toľko dobrovoľníkov ako On.
 • Mocou svojej lásky a posolstvom evanjelia ovplyvnil celý svet.
 • Všetci ľudia sklamali, On nikdy nikoho.

 • Všetci ľudia zhrešili, On jediný zostal svätý.
 • Nepriatelia Ho nemohli premôcť, satan zviesť, smrť zničiť ani hrob udržať.
 • Jeho slovo kázané na zemi pretrvalo najtemnejšie útoky temnoty, zloby aj ľudskej nevery – trvá doteraz a je svetlom a pokrmom pre jeho nasledovníkov.
 • Veľkí muži prišli aj odišli, On však žije a príde zas. Bude mať posledné slovo v dejinách ľudstva a rozhodne o večnosti každého z nás.

Tento Ježiš je spasiteľ sveta,
môj záchranca a darca večného života,
a ak chceš, bude i tvoj.