Vnímate, že vám vo vašom vzťahu s Bohom niečo chýba?
Cítite sa unavení?
Chceli by ste prežiť oživenie vašej viery?

Túžite obnoviť tú prvú lásku?

Potom je aj pre vás určený seminár KROKY K OSOBNÉMU OŽIVENIU, ktorý sa uskutočnil 5.-7. mája 2017 v Trenčíne.

Prednášateľ, brat Helmut Haubeil, je autorom rovnomennej brožúry (stiahnite si TU), zameranej na úlohu a potrebu Ducha Svätého v našich životoch. Vypočujete si veľa skúseností ľudí z celého sveta, ktorí prežívali to isté, čo my, a dozviete sa, akým spôsobom nastala v ich životoch zmena. Pri počúvaní týchto skúseností a modlitebných chvíľach budú mnohým z nás horieť srdcia. Aké sú témy? Odovzdanie sa, viera, živé spojenie s Bohom, Duch Svätý.

Brat Helmut Haubeil s Monikou Dospivovou, jednou z tlmočníčiek.

Povzbudenie, ktoré načerpáte vďaka modlitbám, novým zisteniam, osobným rozhovorom a zdieľaniu skúseností vás bude určite sprevádzať v osobnom duchovnom živote a ovplyvní aj všetky ostatné oblasti vášho života – rodinu, prácu, cirkevný i spoločenský život.

MP3 nahrávky z jednotlivých prednášok nájdete na HopeTV.sk TU.

2017-03-13 (2)

Foto: B. Oravcová
Text: D. Márföldi