„Haleluja“ znamená „Chváľte Hospodina“ alebo „Chváľte Pána“.

Pozrite si pieseň s týmto názvom s textom od Leonida Agutina v podaní kvartetu detí. Zaznela v televíznej súťaži «Golos deti». Je oslavou Boha – Stvoriteľa a vyjadrením vďačnosti za jeho dary.

..

Preklad ruskej verzie:

Preklad textu: G. Kabová
Foto: www.pixabay.com