Srdečne Vás pozývame na akcie :

1) unikátna putovná vedecko-historická výstava Genesis
Čas: 27.-.30.4.2015 v čase 10,00-17,00
Miesto: Trnava, Katolícka Jednota, Novosadská 9 – Malá sála

2) odborné prednášky o evolúcii a stvorení pre verejnosť
Čas: 27.-.30.4.2015 v čase 17,00-18,30
Miesto: Trnava, Katolícka Jednota, Novosadská 9 – Malá sála

 

Prezentuje: Mgr. Libor Votoček, absolvent matematicko-fyzikálnej fakulty UK Praha, ktorý už viac ako 12 rokov prednáša širokej laickej i odbornej vedomosti o evolúcii a stvorení v ČR i SR.