Nie že by som už bol dosiahol alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom.“ (Filipským 3,12)

Williama Wilberforcea, kresťana, ktorý viedol boj proti otroctvu v Británii, oslovila akási žena. „Pán Wilberforce, a čo vaša duša? Nežije tiež v otroctve?“ Otočil sa k nej a povedal: „Madam, takmer som zabudol, že nejakú dušu mám.“

Podobne ako mnoho kresťanských bojovníkov, aj tento horlivý ochranca práv začal v zápale boja strácať zo zreteľa podstatu toho, o čo v tomto boji išlo. Je ľahké stratiť cestu, keď sa zapojíme do mnohých „dobrých“ aktivít. „Činitelia neprávosti“ (PBK) z Matúša 7,23 nekonali zle. Práve naopak, robili „dobré“ veci.

Aké sú to tie dobré veci, ktoré nás môžu odviesť z pravej cesty a spôsobiť, že stratíme spasenie? Jednou z nich môže byť chodenie do zboru. Navštevovať zbor či kostol sa môže javiť ako celkom bezpečné. Niektorí ľudia dokonca chodia do zboru radi. Ešte skôr, než sa otvoria dvere do modlitebne, sa nevedia dočkať, aby mohli ísť dnu. Ale toto „chodenie“ s nimi nikdy nič neurobilo. Nikdy ich neinšpirovalo k tomu, aby pomohli druhým alebo sa rozdelili so svojimi darmi. Len tam proste sedia. Chodenie do zboru je pre nich náplňou kresťanstva.

To isté môžeme povedať o tých, ktorí nachádzajú potešenie v štúdiu Biblie. Pre niektorých ľudí je rovnako fascinujúce ako sledovanie televízie. Zaberá im veľa času, ale nevedie k zmene ich životov. Iných odvádza z pravej cesty obrana vierouky cirkvi. Radi bojujú za pravdy, akými je sobota alebo stvorenie. Keď sa s nimi na túto tému začnete baviť, zahrnú vás nespočetným množstvom informácií. No ak sa ich spýtate, čo pre nich znamená Ježiš, zostanú ticho.

Všetko sú to správne veci, ktoré však boli nesprávne použité. Mali by sme byť ako Pavol, ktorého prvotným cieľom bolo poznať Ježiša a nechať sa ním celkom ovládať. To je správna cesta k dokonalosti. Máme robiť dobré veci, ale zo správnej kresťanskej perspektívy.

Zdroj: z knihy Georgea R. Knighta: Myšlenky z hory Blahoslavenství. Vydalo české nakladateľstvo Advent-Orion. Zverejnené na www.magazinzdravi.cz/jitrenka