A nepripodobňujte sa tomuto svetu,
ale sa premeňte obnovením svojej mysle,
aby ste skúšali, čo je vôľa Božia,
to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

(Rimanom 12,2)

Piata kapitola Matúša na nás v prvých 20 veršoch kladie naozaj vysoké nároky. Ježiš nám najprv v blahoslavenstvách ukazuje, aký má byť náš charakter. Teraz nám hovorí, že naša spravodlivosť musí byť väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov.

O čo mu ide? To sa dá ľahko vysvetliť. Chce, aby sme boli presným opakom toho, čím sme vo svojej prirodzenosti. Slovami Jána môžeme povedať, že chce, aby sme sa znovuzrodili (J 3,5.7). Slovami Pavla z 2. listu Korintským 5,17 mu ide o to, aby z nás boli nové stvorenia. Najvýstižnejší je dnešný popis z Rímanom 12,2.

Pavel hovorí, že sa musíme „premeniť“. Slovo premeniť je veľmi zaujímavé. Pochádza z gréckeho slova metamorfoó. Z toho istého základu odvodili biológovia výraz metamorfóza. A čo je metamorfóza? Podľa slovníka ide o „zjavnú alebo úplnú zmenu charakteru, vzhľadu, stavu atď.“

Metamorfózou prechádza škaredá húsenica, keď sa stáva motýľom. Pre mňa je to jeden z najvýstižnejších obrazov toho, čo sa deje s človekom, keď sa stretne s Ježišom. Boh nás nachádza v našej pýche, sebectve a egoizme, pozýva nás k sebe a mení. Je to zázrak! Pravdepodobne ten najväčší zo všetkých.

Boh chce mňa, húsenicu, naučiť lietať. Boh chce tvora odkázaného na plazenie vziať, dať mu krídla a pomaľovať ho nádhernými farbami.

Je úžasné, že má tu moc. Chváľme Boha za to, že nás chce zmeniť. Chce, aby bola moja spravodlivosť väčšia než spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Chce, aby zo mňa bolo niečo, čím nie som. Chce zo mňa urobiť nové stvorenie podobné Ježišovi.

Keby nebolo zmeny, nebolo by motýľov.
(autor neznámy)

Zdroj: George R. Knight: Myšlenky z hory Blahoslavenství
Foto: www.pixabay.com