Od septembra 2022 s presahom do roku 2023 sú naplánované nasledujúce duchovné a misijné pravidelné týždenné aktivity:

 

Pondelok:

Biblický seminár (prednášky a diskusia) posolstvo knihy Daniel, Kapitulská 23 + online. Čas: 18:30 hod.

 

Utorok:

Prednášky Apokalypsa (6x)

V Piešťanoch v Mestskej knižnici, Školská 19, od 20.9. do 25.11. 2022, čas 17:00 hod.

V Trnave na Trnavskej univerzite, Hornopotočná 23,  od 27.9. do 1.11. 2022, čas 18:15 hod.

 

Streda:

Skupinka biblického štúdia pre Trnavu so zameraním na Evanjelia, on-line, čas 19:00 hod.

V stredu sa budú konať prednášky Klubu zdravia, podľa programu.

 

Štvrtok:

Modlitebná skupina on-line čas, 19:30 hod.

Skupina učiteľov sobotnej školy on-line, čas 20:30 hod.

 

Piatok:

Skupina biblického štúdia pre Sereď a Piešťany so zameraním na Evanjelia, on-line, čas 19:00 hod.

 

Pre viac informácii kontaktuje br. kazateľa Karola Badinského.