Úvodná kniha zo série nazvanej Vyhraj život vedie čitateľov k tomu, aby si

  • ujasnili svoje priority a vedeli vyvážiť prácu a odpočinok, čas pre blízkych i mieru povinností, ktoré nám život prináša.
  • Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú cvičením, výživou, slnečným žiarením, pôsobením vitamínu D, rôznymi spôsobmi nášho myslenia, vplyvom nádeje, odpustenia lásky, prekonávaním krízhodnotou rodinných vzťahov.

Táto kniha spája klinické štúdie Dr. Wesa Youngberga so vzdelávacími skúsenosťami jeho rodičov, Dr. Johna a Millie Youngbergových, autorov, lektorov a dlhoročných profesorov z univerzít Loma Linda a Andrews. Text bol prispôsobený na možnosti v Českej republike. Nájdete tam aj osobnú skúsenosť prekonania nádorového ochorenia autorky, ktorá má rodinné korene na Morave.

V knihách nájdeme nielen veľa príbehov, informácií, výskumov inšpiratívnych myšlienok, ale aj čítanie, ktoré vedie k úvahám nad tým, čo tieto koncepty znamenajú pre naše osobné zdravie, šťastie a spokojnosť.

Kniha vyšla v českom nakladateľstve Advent-Orion. Má 144 strán a brožovanú väzbu. Cena 148 Kč