(D. Batchelor je kazateľ zboru Granite Bay, riaditeľ Amazing Facts)

..

Tento nadpis je tiež zo Zjavenia 14,7.

Prečo je to dôležité najmä pre nás? Kde inde v Biblii sa nachádza veta: „Klaňajte sa Tomu, ktorý učinil nebo a zem“?

2 Moj 20,11: „Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho.“

Toto prikázanie nás volá, aby sme pamätali a klaňali sa Stvoriteľovi. A kto je ten Stvoriteľ? Ježiš.

Kol 1,16: „… všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho.“

V Zjavení 4,11 čítame:

Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci, a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené.“

Keby teda nebol žiadny iný dôvod, prečo sa máme klaňať Bohu, tak preto, že Boh je Stvoriteľ. Všetky pravdy, ktoré zdieľame, vyvstávajú z pôvodnej, základnej Pravdy. A aká je základná Pravda? Boh je Stvoriteľ všetkých vecí. Všetko je v Jeho rukách.

Pozrime sa do Nehemiáša 9,6:

Ne 9,6: „Ty si, ó, Hospodine, ty si sám jediný! Ty si učinil nebesia, nebesia nebies a všetko ich vojsko, zem a všetko, čo je na nej, moria a všetko, čo je v nich,

Všimnite si, že Nehemiáš cituje tiež zo 4. prikázania – nebo, zem, more. –

„… a ty dávaš tomu všetkému život, a vojsko nebies sa tebe klania.

V posledných dňoch sa teda do sveta musí dostať posolstvo, že Boh je Stvoriteľ a Sobota je toho znamením. Odmietnutie Soboty prispelo k evolučnej konšpirácii. Myslím, že väčšina konšpirácií sú nezmysly. Mohol by som vám rozprávať o najrôznejších bláznivých konšpiráciách.

Ale jedna konšpirácia, ktorej verím je tá, že existuje konšpirácia, ktorá sa snaží vypustiť falošnú správu, že veriť v evolúciu je vedecké. Myšlienka, že všetko usporiadanie, návrh a spolupracujúce systémy a symbiotické vzťahy, ktoré vidíme vo svete okolo nás, všetky vznikli náhodou bez inteligencie počas miliónov rokov, je tá najabsurdnejšia vec, ktorá bola kedy vymyslená a šírená niekým, kto by mali byť vzdelaní ľudia. To je smiešne.

A každú Sobotu je nám pripomenuté, že sme boli stvorení Božím Slovom „Staň sa“.

Jedným z dôvodov, prečo sa diabol snaží zbaviť Soboty je ten, že tým by sa zbavil konceptu, že Boh je Stvoriteľ.

Prečo sa ľudia tak húževnato držia evolúcie? Lebo ak nás Boh stvoril, tak je On vo vedení a má všetko pod kontrolou, On stanovuje pravidlá a musíme Ho poslúchať. Ľudia sa však nechcú podriadiť Božím pravidlám. A tak sa snažia zničiť dôkazy, že nás stvoril, a tak radšej hovoria: „Som len živočích a môžem napĺňať svoje živočíšne sklony a túžby, a keď zomriem, neprídu žiadne následky. A je to.“

To vyhovuje hedonistickému spôsobu života: „Jedzme, pime, zajtra zomrieme.“

Sme povolaní byť ľudom, ktorý uctieva Stvoriteľa, a sme povolaní, aby sme ľuďom pripomínali, že Boh je Stvoriteľ.

Práve sme sa vrátili z Afriky, kde sme viedli evanjelizáciu, navštívili univerzitu, školili kazateľov atď. Raz sme si urobili výlet v člne pozdĺž Nílu. Videli sme neuveriteľnú rozmanitosť zvierat a vzájomných vzťahov medzi zvieratami. To by sa nikdy nemohlo vyvinúť evolúciou. Len zo žartu som prehodil: „Len sa na to pozrite, to že by sa vyvíjalo 2,5 milióna rokov?“ Je absurdné myslieť si, že by sa niečo také mohlo stať. Taká pestrosť farieb a druhov, a všetky boli v jednom a tom istom prostredí. Keby sa všetko vyvinulo len náhodou, ako to, že neboli všetky rovnaké?

A jedlo, ktoré sme jedli! Ta farba, a štruktúra. A to ovocie… Bol tam chlebovník, mango, papája, banány. Mimochodom, viete, že v záhrade v Edene neboli banány? Banán je hybrid dvoch ázijských plodov a nemajú semená.

Bola to jednoducho neuveriteľná rozmanitosť. A myšlienka, že by sa to všetko vyvinulo, je prosto absurdná. To je nemysliteľné. Tieto kvety, ktoré nemôžu existovať bez zodpovedajúceho hmyzu, ktorý ich opeľuje atď.

Máme posolstvo volať ľudí späť k Stvoriteľovi, lebo počet ľudí vo svete, ktorí veria v Boha Stvoriteľa, sa stále zmenšuje.

Ako často počujeme v správach a v oznamovacích prostriedkoch: „Pred miliónmi rokov…“ O opiciach hovoria, že sú to naši predkovia. To jednoducho nie je vôbec pravda. Veda to nepodporuje, geologické dôkazy to nepodporujú. Je to nemysliteľné.

Kedysi som tomu veril, preto sa vždy tak rozohním. Vedel som, že len čo uznám, že je tu Stvoriteľ, okamžite si uvedomím, že som zodpovedný svojmu Stvoriteľovi. A práve to je posolstvo: musí nastať oživenie a ľudia si musia uvedomiť, že jedného dňa budú stáť pred svojím Stvoriteľom, lebo nastala hodina Jeho súdu a my sme volaní, aby sme sa Mu klaňali a uctievali Ho.

Zdroj: Amazing Facts – program Sabbath School Study Hour, 2018 2Q 8. lekcia/

Keby Vás zaujímala téma stvorenia a evolúcie, môžete si objednať brožúrky.

Prečítajte si aj: → Daniel Safciu: Neprestajné otázky (stvorenie vs. evolúcia)

Preklad do češtiny: sestra V.H.
Foto: www.pixabay.com