Keď niekto pochválil J. Hudsona Taylora (1832-1905) za to, čo vykonal v čínskej misii, ktorú sám založil, povedal: „Zdá sa mi, že Boh si prezeral celý svet a hľadal muža, ktorý bol dosť slabý na to, aby konal jeho dielo. Keď napokon našiel mňa, povedal: ´Tento človek je dosť slabý, ten to bude robiť.´Všetci Boží velikáni boli slabí a nedostatoční ľudia. Urobili pre Boha veľké veci, pretože sa nespoliehali na seba, ale na to, že On bude s nimi.“

Som s tebou, viac ti netreba, odpovedal. Moja moc sa prejaví práve v tvojej slabosti. A tak sa radšej budem chváliť slabosťami, aby na mne spočinula moc Kristova. Neprekáža mi ani slabosť, ani príkorie, ani bieda, prenasledovanie a iné ťažkosti, lebo tým všetkým slúžim Kristovi. Veď práve, keď som slabý, som silný. –
2 Kor 12,9.10

Nazývaš ma Pánom, a neposlúchaš ma.
Nazývaš ma Svetlom, a nehľadíš na mňa.
Nazývaš ma Cestou, a nekráčaš po mne.
Nazývaš ma Životom, a netúžiš po mne.
Nazývaš ma Múdrosťou, a nenasleduješ ma.
Nazývaš ma Láskou, a nemiluješ ma.
Nazývaš ma Bohatstvom, a nežiadaš si ma.
Nazývaš ma Večnosťou, a nehľadáš ma.
Nazývaš ma Milosťou, a nedôveruješ mi.
Nazývaš ma Šľachetnosťou, a neslúžiš mi.
Nazývaš ma Bohom, a nectíš si ma.
Z katedrály v Lubecku

Zdroj: www.dobreranko.sk