Druhou sériou programu HopeTV.cz s misionárom Korneliom Novakom nás sprevádza Martin Hasík. Prvú sériu si môžete pozrieť TU.

25. diel: Vráti sa Ježiš späť?

.. 6:36

24. diel: Aký má Ježiš vzťah k cirkvi?

.. 11:25

23. diel: Bol Ježiš politicky aktívny?

.. 8:52

22. diel: Je Ježiš skutočným kráľom?

.. 5:46

21. diel: Rozumieme tomu, kto bol Ježiš?

.. 12:43

20. diel: Čo Ježiš vykonal na kríži?

.. 09:23

19. diel: Ako Ježiš zmenil Kornéliov život?

.. 12:22 

18. diel: Premieňa Ježiš ľudské životy aj dnes?

.. 09:32

17. diel: Kto tvrdí, že Ježiš je Boh?

.. 10:44

16. diel: Prečo niekto verí a iný pochybuje?

.. 07:28

15. diel: Je Biblia dôveryhodná?

.. 08:09 

14. diel: Z akých zdrojov sa môžeme dozvedieť o Ježišovi?

.. 04:05

  13. diel: Kto je vlastne ten Ježiš Kristus?

.. 06:43

 12. diel: Ako vyzerá skutočné uzdravenie podľa Biblie?

.. 07:47 

 11. diel: Existuje súvislosť medzi vinou a chorobou?

.. 11:45

 10. diel: Žiješ zdravo? Naozaj?

.. 10:37

9. diel: Prečo nie sme dnes svedkami viac zázrakov?

.. 15:02 

8. diel: Sú choroby trestom od Boha?

.. 15:03

7. diel: Môže byť choroba od Boha?

.. 09:35 

6. diel: Niesol Ježiš všetky naše choroby na kríž?

..8:17

5. diel: Čo znamená modliť sa v Ježišovom mene?

..10:56

4. diel: Uzdravil Ježiš každého?

..7:22

3. diel: Je naše zdravie to najcennejšie?

..7:38

2. diel: Je Boh naozaj všemocný?

..6:59

1. diel: Uzdravuje Boh nadprirodzeným spôsobom aj dnes?

..7:06