Záznam Biblického týždňa 2019 Českého združenia CASD z konferenčného centra Immanuel v Dlouhém pri Ždírce nad Doubravou. Hlavným hosťom je Daniel Duda, ktorý nadväzuje na svoje predchádzajúce prednášky a sprevádza nás 3. pokračovaním „Velkého příběhu Bible“.

.. 33:07