Stvorenie života na Zemi, ako nám ho popisuje kniha Genezis, je nadprirodzená udalosť, v ktorej niet miesta pre náhodu. Naopak, neodarwinistická evolučná syntéza ho  považuje za celkom prirodzený proces, ktorý takmer všetko ponecháva práve na náhodu. Je ťažké predstaviť si dva pohľady na stvorenie, ktoré by boli vo väčšom rozpore.

Prečo sa teda medzi kresťanmi objavuje taká snaha pokrstiť evolúciu tým, že sa ju usilujú „zosúladiť“ so správou v knihe Genezis? Odpoveď sa spája s predpokladom, že evolúcia musí byť pravdivá, lebo je vedecká! No ak je veda v hľadaní pravdy taká spoľahlivá, prečo sa jej teórie tak často menia?

Kniha Pokřtěná evoluce na mnohých príkladoch vysvetľuje, že vedy sa nemusíme báť, ale ani nemáme nekriticky prijímať jej poznatky. Ako kresťania máme vierohodné dôvody pre to, aby sme sa celkom spoľahli na Bibliu a správu o Stvoriteľovi. Nemusíme sa snažiť evolúciu pokrstiť, aj tak sa nenechá…

Kniha vychádza v spolupráci s Adventistickým teologickým inštitútom. Viac TU.