Príroda

Falco

Nie, nejde o rakúskeho speváka, ktorý spieval Amadea. Pod latinským názvom falco sa skrýva skupina vtákov, ktoré poznáme ako sokoly. Nie je ničím nezvyklým stretnúť sa s nimi aj na sídlisku, kde sídli na panelových budovách.

Sokol je vďaka zvláštnemu tvaru krídel veľmi rýchly a obratný. Ako jeden z mála dravcov dokáže v letku uloviť aj drobné vtáky, ktoré sú veľmi rýchle.

V stredoveku sa tieto vtáky vďaka svojej šikovnosti tešili veľkej úcte a obľube medzi šľachtou. More >

Jo Diasová: Sila veveričky

„Mizerne!“ Len takto som vedela popísať, ako sa cítim v ten jasný letný deň. Môj manžel musel odcestovať – už zase! – a bola som sama s našimi štyrmi deťmi. Financií bolo málo a zdravie mi neslúžilo. Moja dcéra tínedžerka prechádza životnou krízou. Musela som riešiť jej problémy, starať sa o ostatné deti a súčasne o celú domácnosť – a už si to na mne začalo vyberať svoju daň.

Hoci som sa veľmi snažila, bolo ťažké vidieť na mojej situácii niečo pozitívne. Modlila som sa – a ako! -, aby mi Pán trochu nadľahčil to bremeno. More >

Nikdy neprestaň spievať

Pozorovala si už postoj vtákov, keď sa im nedarí? Počas mnohých dní si pripravujú hniezda, ukladajú materiál často prinesený z veľkej diaľky… A keď skončili a sú pripravení zniesť vajíčka, búrka alebo nejaký človek či hocijaké zviera im ho zničí a zhodí na zem všetko, čo s takou námahou vytvorili.

Čo urobí vták? Zastane a vzdá sa úlohy? More >

Boh tvorcom sveta je (pieseň č. 31)

Toto je svet môjho otca (This is My Father’s World) je dobre známa kresťanská pieseň – u nás ju poznáme pod názvom „Boh tvorcom sveta je“.

Jej text, vlastne báseň, napísal newyorský kazateľ a spisovateľ Maltbie Davenport Babcock (1858-1901). Vyšiel až po jeho smrti – zomrel ako 42-ročný v roku 1901 – v zbierke jeho diel pod názvom Thoughts for Every-Day Living. More >