Nástenky

Nástenka 3.9.2019 (citáty)

Nemám čas správne zoradené priority.

.
Ak si neurobím na Boha čas,
nebudem prežívať nič duchovné.
Petr Pimek

Každé ráno príďme k Otcovi a zverme sa do Jeho vôle. More >

Nástenky 23.2.2019 (citáty)

Keď je Boh na tvojej strane,
prekážky sa menia na príležitosti.

Boh už toľko toho pre teba vykonal,
a ty mu stále nedôveruješ.
Neustále špekuluješ,
či Pán pracuje na polovičný
alebo na plný výkon… More >

Ježiš Kristus – starozákonné proroctvá a ich novozákonné naplnenia (nástenka)

•   STAROZÁKONNÉ BIBLICKÉ PROROCTVÁ
►NOVOZÁKONNÉ NAPLNENIE

Ježiš sa narodí v Betleheme:

  • Micheáš 5,1-2: „A ty, Betlehem, Efrata, primalý byť medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi, a jeho východiská sú od pradávna, odo dní veku. Preto ich vydá do času, až by tá, ktorá má porodiť, porodila, a ostatok jeho bratov sa navráti so synmi Izraelovými!“

More >

Nástenka 29.09.2018 (citáty)

Náš starší Brat je pri tróne večnosti.
Vidí každého, kto v Ňom hľadá Spasiteľa.
Bdie nad tebou, chvejúce sa Božie dieťa.
*
Si v pokušení? On ťa  vyslobodí.
* Si slabý? On ťa posilní.
* Nie si dosť vzdelaný? On ťa osvieti.
* Si ranený? On ťa uzdraví.
. More >

Vonkajšia nástenka z 30.05.2018 (citáty)

A keď príde Syn človeka vo svojej sláve
a všetci svätí anjeli s ním,

vtedy sa posadí na tróne svojej slávy.
Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny,
keď príde Syn človeka.

Matúš 25,31.13

„Idem vám pripraviť miesto.
A keď odídem a pripravím vám miesto,
zase prídem a vezmem si vás k sebe,
aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“
Ján 14,3 More >

Nástenka 14.04.2017 (citáty)

Pane, nauč ma o sebe
viac než to, čo už viem,
pokor ma znova
tým všetkým, čo neviem
a učiň, aby to, čo viem
v mojom živote viac ožilo
a bolo pravdivejšie.
(Marshall Segal) More >

Nástenka vonkajšia 1.5.2015

Drahý Pane,
prosím, pripomínaj mi,
že sú veci, ktoré viem robiť lepšie ako druhí,
a tiež aj také, ktoré iní robia lepšie ako ja.
Pomôž mi poznať moju silu, zostávať v mojom „povolaní“
a Tebe vzdávať všetku slávu…
Pomôž mi, aby som pred Tebou neutekal,
ale počúval a dozvedal sa Tvoju vôľu pre môj život
. More >

Nástenka 10.01.2015

Máme veľkého Boha,
ktorý môže robiť veľké zázraky.
Boh je väčší než akýkoľvek problém,
ktorému práve čelíš:
problémy vo vzťahu, osamelosť,
strach zo zlyhania…
Dôveruj mu… Vždy dodrží sľub. More >

Vonkajšia nástenka 31.5.2014

Boh nám nedáva len to, čo dokážeme zvládnuť.
Pomáha nám zvládnuť to, čo sme dostali.

Treba niečo povedať o slogane „pusti to, pusti k tomu Boha“.
Keď ste mu to odovzdali, neberte to späť.
Žite si svoj život a nechajte Boha,
aby to poriešil… More >

Nástenka 2.11.2013

Keď som na dne, Boh je moja NÁDEJ.
Keď som v tme, Boh je moje SVETLO.
Keď som slabý, Boh je moja SILA.
Keď som smutný, Boh je môj UTEŠITEĽ.

Veríš?
Tak dovoľ Bohu, aby cez teba ukázal,
čo dokáže spraviť. More >