Zamyslenia

Morová epidémia (zamyslenie)

V 16. storočí kosila Európu morová epidémia. V auguste 1527 zasiahla aj Lutherovo mesto Wittenberg. Mnoho občanov v snahe zachrániť si život z mesta ušlo. Saský kurfist Johan Fridrich Martinovi Lutherovi rozkázal, aby mesto okamžite opustil. Ale Martin Luther sa rozhodol ostať a slúžiť trpiacim.

Neskôr napísal jeden nemecký kazateľ Lutherovi list, v ktorom sa ho pýtal, ako by sa mal pastor zachovať v takýchto situáciách. Lutherova odpoveď môže dnes inšpirovať aj nás: More >

G. R. Knight: Hľaď vierou (zamyslenia)

George R. Knight - HĽAĎ vierouTáto kniha od renomovaného autora viac než 40 kníh ponúka pomocou

zamyslení na každý deň

jedinečnú príležitosť prežiť celý rok v blízkosti Ježiša. Nielenže pútavou formou rozpráva fascinujúci príbeh, ale ukazuje aj na skutočný a hlboký význam života Ježiša Krista, ktorý môže byť inšpiráciou v každodennom živote. Vďaka nej sa Váš život začne meniť. More >

Vymazal som ti register trestov (zamyslenie)

Jošua bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. Tým, čo stáli pred ním, odvetil: Vyzlečte mu špinavý odev! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa obliekol do slávnostného rúcha! Potom povedal: Položte mu na hlavu čistý turban! Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat; Hospodinov anjel pritom stál. (Zachariáš 3,3-5)

Predstavte si, že by existoval záznam celého vášho života, sekunda za sekundou. Bolo by tam to, na čo ste hrdí, ale aj to, na čo by ste najradšej zabudli. Je to príjemná predstava? More >

V. Fürst: Nezabudol si na mňa? (zamyslenie)

Boh si spomenul na Noacha, na všetku divú zver a všetok dobytok,
ktorý bol s ním v korábe; Boh zoslal na zem vietor a voda opadávala.

– 1. Mojžišova 8,1

Iba ten, kto niekedy zažil poriadnu búrku na mori, vie, ako sa cítia ľudia, ktorí sú „uväznení“ v neovládateľnom plavidle. Nevidia, čo je vonku, ale cítia každú vlnu, ktorá sa oprie do lode.
Noach a jeho rodina sú schovaní v korábe, zatiaľ čo vonku besnia živly. Cítia, ako sa ich plavidlo vzpiera všetkým tlakom a silám, ktoré ju môžu ľahko zničiť. Občas možno začujú ranu, ktorú spôsobil náraz plávajúceho stromu do lode. More >

Ako sa ovládnuť pri pokušení? (videozamyslenie)

(Rozhovor moderuje kazateľ br. J. Černohorský, odpovedá teologička S. Sílová.)

Pokúšanie sa zameriava na 3 oblasti:

  • chuť,
  • zrak,
  • túžbu byť niečo viac.

Otázka: Čo môže urobiť dnešný človek, aby sa v týchto oblastiach dokázal ovládnuť? Aby sa ten smer nevychýlil niekam zle? Ťažká otázka. More >

V. Fürst: Vydrž, stojí to za to (ranné zamyslenia)

K odberu ranných zamyslení od Vlastimila Fürsta z dielne českého vydavateľstva Advent Orion sa môžete prihlásiť  TU. Každý deň dostanete e-mailom nové zamyslenie. V slovenskej tlačenej podobe si ich môžete kúpiť TU a online TU.

Slovenské zamyslenia môžete nájsť na www.dobreranko.sk.

 

G. Knight: Zlí činitelia dobra (zamyslenie)

Nie že by som už bol dosiahol alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom.“ (Filipským 3,12)

Williama Wilberforcea, kresťana, ktorý viedol boj proti otroctvu v Británii, oslovila akási žena. „Pán Wilberforce, a čo vaša duša? Nežije tiež v otroctve?“ Otočil sa k nej a povedal: „Madam, takmer som zabudol, že nejakú dušu mám.“

Podobne ako mnoho kresťanských bojovníkov, aj tento horlivý ochranca práv začal v zápale boja strácať zo zreteľa podstatu toho, o čo v tomto boji išlo. Je ľahké stratiť cestu, keď sa zapojíme do mnohých „dobrých“ aktivít. „Činitelia neprávosti“ (PBK) z Matúša 7,23 nekonali zle. Práve naopak, robili „dobré“ veci. More >

Casting Crowns: Kým si spal (pieseň)

.. More >

G. Knight: Ježišu, o čo ti ide? (zamyslenie)

A nepripodobňujte sa tomuto svetu,
ale sa premeňte obnovením svojej mysle,
aby ste skúšali, čo je vôľa Božia,
to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

(Rimanom 12,2)

More >