Popovič Oliver

O. Popovič: Poplašné správy (príhovor)

V dnešnej dobe sme zahltení informáciami, ktoré prichádzajú zo všetkých možných strán. Je naozaj zložité sa v nich orientovať. Obzvlášť citlivo vnímame tie, ktoré sa týkajú nášho duchovného života. Ako k nim máme pristupovať? Ježiš nás neponechal napospas nášmu úsudku, ale poskytol nám spoľahlivý návod, Božie Slovo. K tomu si môžeme pomôcť aj historickou skúsenosťou. Je naozaj dôležité, aby sme boli informovaní. Bytostne dôležité je však byť správne informovaní. Pozrime sa na to, čo k nám prichádza cez knihu kníh – Bibliu. Verím, že tento prístup prinesie pokoj do vašich mysli a sŕdc. More >

O. Popovič: Bude zase dobre (príhovor)

V človeku je odveká túžba po niečom lepšom, po dokonalom mieste na život.

Je niečo také možné?

Evanjelium je radostnou zvesťou o tom, že také miesto existuje. Nielenže existuje, ale pre takéto miesto sme boli priamo stvorení. Ponorme sa do Písma a zamerajme svoju pozornosť na Božie zasľúbenia. More >

Oliver Popovič – Zahoď svoje starosti (príhovor)

Súčasná situácia okolo koronavírusu už nejaký čas trvá. Dôsledky opatrení, ktoré majú zmierniť šírenie nákazy, podnecujú

šírenie pocitov neistoty.

Strata zamestnania je teraz reálnejšia, nežkedykoľvek predtým. Čo bude s našimi deťmi, keďže školy ostávajú zatvorené? Problémov je naozaj veľa a zdá sa, akoby im nebol koniec, ba naopak. To nás môže úplne pohltiť a odvrátiť našu pozornosť od toho Jediného, ktorý drží naozaj pevne všetko vo svojich rukách. More >