Passer Radim

R. Passer: Kresťan a podnikanie (kreslo pre hosťa)

alebo Úvaha o hľadaní vyváženosti medzi kresťanstvom a biznisom

(odznelo v našom zbore 29.04.2017)

Poobede sme si už tradične spolu zaspievali a potom sme namiesto popoludňajšej kázne mali „kreslo pre hosťa“ – náš kazateľ br. Martin Homišin kládol br. Radimovi Passerovi otázky, ktoré pripravil spolu s br. Samuelom Ondruškom. More >

R. Passer: Pšenica a kúkoľ (kázeň)

(kázeň odznela v našom zbore 29.04.2017 – MP3 nahrávku si môžete vypočuť TU.)

Pred kázňou nám Vlastička predniesla báseň a potom sa nám prihovoril br. Tomáš Chmel, riaditeľ českého občianskeho združenia Maranatha, ktoré založil Radim Passer v roku 2002. Jeho poslaním je „zdieľať nádej, ktorú sme spoznali skrze vieru v Ježiša Krista. Podporuje CASD v šírení evanjelia, organizuje podujatia Youth for Jesus, Dotkni sa neba, More >

R. Passer: Neobyčajný životný príbeh

28. a 29.04.2017 sme v našom zbore privítali Radima Passera, významného českého developera a nášho brata v Kristu (pozvánka TU).

V piatok večer sme sa zišli, aby sme si vypočuli jeho neobyčajný životný príbeh. Bolo zaujímavé počúvať, akou cestou si ho Pán Boh viedol. More >