Kázania

K. Badinský: Ako sa orientovať v súčasnej situácii? II (textová a videokázeň)

Touto istou otázkou som začal svoju úvahu aj pred dvoma týždňami. Dnes chcem v začatej téme pokračovať ďalším posolstvom, ktoré som dostal. Dnešné zamyslenie smeruje k tomu čo bude ďalej. Čo bude potom, keď sa skončí éra koronavírusu?

Predpokladáme, že po niekoľkých mesiacoch sa život vráti do stavu ako bol pred vírusom. Viackrát som v médiách počul, že svet už nebude taký ako bol predtým. Voči tomuto tvrdeniu som bol najprv skeptický. Ľudstvo sa obyčajne po takejto udalosti „otriaslo“ a vrátilo sa k životu, ktorý im diktovalo ich sebectvo. More >

O. Popovič: Poplašné správy (príhovor)

V dnešnej dobe sme zahltení informáciami, ktoré prichádzajú zo všetkých možných strán. Je naozaj zložité sa v nich orientovať. Obzvlášť citlivo vnímame tie, ktoré sa týkajú nášho duchovného života. Ako k nim máme pristupovať? Ježiš nás neponechal napospas nášmu úsudku, ale poskytol nám spoľahlivý návod, Božie Slovo. K tomu si môžeme pomôcť aj historickou skúsenosťou. Je naozaj dôležité, aby sme boli informovaní. Bytostne dôležité je však byť správne informovaní. Pozrime sa na to, čo k nám prichádza cez knihu kníh – Bibliu. Verím, že tento prístup prinesie pokoj do vašich mysli a sŕdc. More >

F. Varga – Vidieť dopredu, ale nerobiť paniku (kázeň)

Online kázeň zo soboty 11. apríl 2020.

 

 

 

 

More >

O. Popovič: Bude zase dobre (príhovor)

V človeku je odveká túžba po niečom lepšom, po dokonalom mieste na život.

Je niečo také možné?

Evanjelium je radostnou zvesťou o tom, že také miesto existuje. Nielenže existuje, ale pre takéto miesto sme boli priamo stvorení. Ponorme sa do Písma a zamerajme svoju pozornosť na Božie zasľúbenia. More >

Oliver Popovič – Zahoď svoje starosti (príhovor)

Súčasná situácia okolo koronavírusu už nejaký čas trvá. Dôsledky opatrení, ktoré majú zmierniť šírenie nákazy, podnecujú

šírenie pocitov neistoty.

Strata zamestnania je teraz reálnejšia, nežkedykoľvek predtým. Čo bude s našimi deťmi, keďže školy ostávajú zatvorené? Problémov je naozaj veľa a zdá sa, akoby im nebol koniec, ba naopak. To nás môže úplne pohltiť a odvrátiť našu pozornosť od toho Jediného, ktorý drží naozaj pevne všetko vo svojich rukách. More >

K. Badinský: Seminár knihy Daniel

Kvôli koronavírusu je spoločné štúdium prerušené. Videoprezentácie si možno pozrieme neskôr v tomto roku, teraz si stiahnite

12. kapitolu.

Nižšie si môžete pozrieť predošlé videá a stiahnuť písomné materiály vo formáte .pdf:

More >

Daniel Duda: Veľký príbeh Biblie III (7 častí; v znakovom jazyku)

Záznam Biblického týždňa 2019 Českého združenia CASD z konferenčného centra Immanuel v Dlouhém pri Ždírce nad Doubravou. Hlavným hosťom je Daniel Duda, ktorý nadväzuje na svoje predchádzajúce prednášky a sprevádza nás 3. pokračovaním „Velkého příběhu Bible“.

.. 33:07

K. Badinský: Akého Boha poznáš? (kázeň)

A večný život je v tom, aby poznali teba,
jediného, pravého Boha i toho,
ktorého si poslal, Ježiša Krista
.“
(Ján 17,3)

Ježiš vo svojej modlitbe predstavuje poznanie Boha ako kľúčovú úlohu pre cestu k večnému životu. Poznanie Boha býva veľmi skreslené subjektívnymi skutočnosťami, ktoré si o Bohu navzájom rozprávame. More >

Živé prenosy zo zborov CASD (linky, archív)

www.casdonline.cz

  • Nejbližší vysílání = prenosy z minulej soboty
  • Minulá sobota = prenosy z predminulej soboty
Nové odkazy na ďalšie sobotné prenosy by mali byť zverejnené najneskôr v piatok večer.
Za webku ďakujeme br. Petrovi Faragovi zo zboru Znojmo.

I. Gurková: Poznanie Boha (kázeň)

Jer 9,23-24: 

Takto hovorí Hospodin: …Ale tým nech sa chváli ten, čo sa chváli: že rozumie a zná mňa, že ja som Hospodin, ktorý činím milosť, súd a spravodlivosť na zemi, lebo v tých veciach mám záľubu.

Ako adventný ľud už viac ako 100 rokov čakáme na príchod Pána Ježiša Krista. V sobotnej škole bol celý jeden štvrťrok venovaný štúdiu znamení  a okolností Jeho príchodu. Sú ale tieto informácie všetkým, čo potrebujeme poznať, aby sme boli naň pripravení? Alebo je tu ešte niečo iné, čo by sme nemali zanedbať? Ešte niečo, čo je dôležité v našej príprave? More >