Ak máme napredovať bez potknutia, musíme si byť istí, že ak padneme,
podrží nás všemocná ruka a dostane sa nám nekonečnej ľútosti.
Jedine Boh vždy počuje naše volanie o pomoc
.“
(EGW: Sons and Daughters of God, 154)

Veríte tomu, že vždy, keď kresťan zhreší, okamžite preruší svoj vzťah s Ježišom a ten sa neobnoví, až kým svoj hriech nevyzná? Že keby teda medzi činom a vyznaním zomrel, isto by bol stratený? More >