Veď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy do svätyne,
spaľujú mimo tábora.
Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvätil ľud svojou krvou.
Vyjdime teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu.

(Žid 13,11-13)

List Židom, Hebrejom, bol písaný pre Židov. Čo si predstavoval taký Žid, keď počul tieto výroky? Mimo tábora, vonku za bránou, von z tábora… Predstavoval si More >