Kern Bohumil

B. Kern: Tvoje miesto v knihe Zjavenie (kázeň)

.. 46:16

Bohumil Kern: Príprava počas raného dažďa (kázeň)

(kázeň odznela v trnavskom zbore CASD dňa 14.11.2015 poobede – doobedňajšia TU)

Všetkému sa priblížil koniec.“
(1 Petra 4,7-11)

Očakávame vyjdenie nedeľného zákona. Posledné hnutie, trojanjelské posolstvo, hlásanie v nevídanej sile a intenzite – tých, ktorí sa pripravili. Práve dnes zbierame skúsenosti s Pánom Bohom. Olej sa zbiera u polovičky. More >

Bohumil Kern: Jákobovo súženie (kázeň)

V sobotu 14.11.2015 sme medzi sebou privítali br. kaz. Bohumila Kerna, predsedu Slovenského združenia CASD, spolu s manželkou Katkou. Tešíme sa, že po rokoch prišli znovu medzi nás. A ďakujeme za burcujúce kázne.

◊◊◊

Žijeme v dobe Laodicee, spiacej cirkvi, prevratných zmien a neistoty vo svete. To, čo sa deje, zobúdza aj neveriacich. Plnia sa znamenia 2. príchodu Ježiša Krista. Rozmýšľal som, čo nové vám mám kázať. No treba nám ďalšie kázne, keď vieme, v akej dobe žijeme? More >