Homišin Martin

M. Homišin: Pokánie a odovzdanie (kázeň)

Zj 3,19: „Rozhorli sa teda a učiň pokánie.“ 

Odkedy ľudstvo padlo do hriechu, pokánie je nepretržitý stav, v ktorom sa musí nachádzať. Pokánie (gr. metanóia) = zmena zmýšľania.
Hebr.: „navráťte sa k Hospodinovi” – zmena životnej orientácie a nasmerovania. Prosiť o odpustenie hriechov bez zmeny zmýšľania nie je pokáním.

V čom má nastať zmena môjho zmýšľania? More >

M. Homišin: Istota spasenia (kázeň)

Pamätám si, ako sa ma pred niekoľkými rokmi jeden kresťan opýtal: „Máš istotu spasenia?“ Zneistel som. Pýtal som sa samého seba:

Keby Pán Ježiš prišiel dnes, bol by som zachránený?“

Vtedy som si uvedomil, že nie som dokonalý. Nerobím veci, ktoré by sa iným ľuďom páčili. More >

M. Homišin: Ospravedlnenie vierou (kázeň)

Trnava 13.10.2018

1..Naša stratenosť a Božia iniciatívna láska – Rim 3,10-12.23

Keď spadneme do hlbokej jamy, našou prvoradou potrebou je uvedomiť si, kde sa nachádzame. Nesmieme si nič nahovárať. Nesmieme popierať, že sme dole, stratení a sami si nedokážeme pomôcť. Tejto realite sa musíme postaviť tvárou v tvár. Ak budeme tvrdiť, že to tak nie je, že naša situácia nie je až taká zlá, nikto nám nemôže pomôcť. Prečo? Pretože aj keby nás niekto nezištne a možno aj s nasadením vlastného života chcel z jamy vytiahnuť, ak ponúknutú pomoc odmietneme vo vedomí, že to s nami nie je až také zlé, celá „záchranná akcia“ vyznie naprázdno a je zbytočná. More >

Martin Homišin: Ako sa to všetko začalo (kázeň)

(1 Mojžišova 1,1)

My ľudia sme sa stali takými sebestačnými, že sme úplne zabudli, odkiaľ pochádzame. Máme teórie na všetko, dokonca aj na to, ako sa začal vesmír. Jedna veľmi rozšírená a vyučovaná teória hovorí, že všetko, čo vidíme okolo nás, a aj to ďaleké vo vesmíre, čo nevidíme, je číra náhoda. Ale nezdá sa, že táto filozofia – teória je v súlade s dôkazmi, ktoré máme. More >

M. Homišin: (Ne)správne otázky (kázeň)

Mat 24-25

Kladiete si niekedy nesprávne otázky? Často si kladieme nesprávne otázky. I učeníci kládli častokrát nesprávne otázky.

  • Mat 24,1-3 Vo svojej otázke učeníci spojili dve udalosti: 1) zničenie Jeruzalema a 2) druhý Kristov príchod, teda koniec sveta. Prví kresťania verili, že Ježiš Kristus všetko ukončí a nastolí večné kráľovstvo, keď bude Jeruzalem obkľúčený a chrám zničený. Ježiš Kristus vo svojej odpovedi taktiež neoddeľoval tieto dve udalosti, ale o obidvoch hovoril súčasne a prepájal ich. More >

M. Homišin: Kým je Ježiš Kristus (pre Teba)? (kázeň)

  1. Mat 12,38-42 Farizeji žiadali ďalšie znamenia, ale nebolo to prejavom úprimnej túžby poznať Ježiša Krista. Boli rozhodnutí mu neveriť. Najväčším dôkazom, že prišiel od Boha a bol Božím Synom, bol jeho život, v ktorom sa zjavovala Božia povaha. Konal Božie skutky a zvestoval Božie slovo. Takýto život je najväčším zo všetkých divov.

More >

M. Homišin: Štyri nohy stoličky (kázeň)

Úvodná otázka: V ktorých oblastiach máme radi stabilitu, stabilnosť, istotu? Je dôležité aj niečo pre to urobiť. Čo vytvára stabilitu v duchovnej oblasti? Kedy sedíme stabilne na tzv. duchovnej stoličke? Biblia nám ponúka niekoľko zhrnutí v duchovnej oblasti.

  1. Verš + historicko-kultúrne pozadie

Mich 6,8
– 8. stor. pred Kr. v čase Hozeáša, Ámosa a Izaiáša. Boli to Micheášovi súčasníci  More >

M. Homišin: Biblická štúdia a výklad pasáže Žid 13,11-16

Žid 13, 11-16

Hlavná téma celej epištoly sa poslednýkrát objavuje v trinástej kapitole v rozoberanej pasáži. Táto pasáž teda predstavuje akési zhrnutie, vyvrcholenie a potvrdenie kľúčových tém celej epištoly. Touto hlavnou témou a jednotiacou líniou je Kristova obeť a jeho dielo zmierenia.     More >

M. Homišin: O čom ešte treba kázať? (kázeň)

1. Úvod. O čom ešte treba kázať, čo tu nezaznelo? Na čo treba položiť dôraz? Na čom naozaj záleží? Rim 13,11-14.

2. Čo nám pomôže takto žiť. Čo nás k tomu bude motivovať. Ako na to? Tit 2,11-15

a) Historicko-kultúrne pozadie: Titus je na Kréte. Spolu s ním je tam aj apoštol Pavol. Pavol sa s Titom lúči a pripomína mu základné, ale kľúčové pravdy. Ono posolstvo si nemal nechať iba pre seba, ale mal o ňom (základnom kresťanskom učení) hovoriť mladým kresťanom ako i okolitým pohanom na Kréte. Čo im mal teda pripomínať; aké základné pravdy, aké základné učenie? O milosti. More >

M. Homišin: Spravodlivosť, bezúhonnosť a dokonalosť v SZ a NZ (kázeň)

STARÁ ZMLUVA

1) Galéria postáv:

  • Enoch – intenzívne chodí s Bohom (1 Moj 5,24),
  • Noachspravodlivý (hebr. cadik), dokonalý (hebr. tamim), intenzívne chodí s Bohom (1 Moj 6,9),
  • Jóbdokonalý, bezúhonný (hebr. tam) (Jób 1,1), More >