Biblia

M. Fulier: Štúdium biblických kníh starého zákona – 1.-12. časť

www.podpovrchom.sk

12 – Uzdravenie Námana

Náman dostáva od proroka čudné pokyny k uzdraveniu z malomocenstva. Síce o tom nevedel ale bolo v nich skryté posolstvo ako získať večný život. Naviac malo toto posolstvo univerzálnu platnosť. Rozlúštime ho spoločne a zamyslime sa či aj nám netreba ísť cestou Námana, aby sme prišli k uzdraveniu od malomocenstva zvanom hriech. More >

Otče náš (modlitba)

Modlitbu Pánovu sa ako kresťania modlíme s ďalšími veriacimi z rôznych kútov sveta.

.. 01:03 More >

Nový biblický komentár

Zdroj: Advent 10/2018

Mark Finley: Listy z osamelého ostrova (2 DVD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viac TU.

Ježiš Kristus – starozákonné proroctvá a ich novozákonné naplnenia (nástenka)

•   STAROZÁKONNÉ BIBLICKÉ PROROCTVÁ
►NOVOZÁKONNÉ NAPLNENIE

Ježiš sa narodí v Betleheme:

  • Micheáš 5,1-2: „A ty, Betlehem, Efrata, primalý byť medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi, a jeho východiská sú od pradávna, odo dní veku. Preto ich vydá do času, až by tá, ktorá má porodiť, porodila, a ostatok jeho bratov sa navráti so synmi Izraelovými!“

More >

Kobylky alebo karob?

Čo vlastne jedol Ján Krstiteľ?

  • Tie skákajúce nenásytné potvory, s ktorými by mali vegetariáni problém?
  • Alebo mal v jedálničku plody karobu (svätojánskeho chleba), čo je druh agátu, ktorý hojne rastie na púšti?

Prečítajte si článok Ivana Rumánka Stratené v preklade I.

Foto: www.pixabay.com

Biblia: prekvapujúce vedecké fakty

Hovorí Biblia pravdu alebo sú to len nezmyselné báchorky?
Mnohé súčasné vedecké objavy boli už dávno popísané v Biblii.
Pred tisíc rokmi nám ľudia inšpirovaní Duchom Svätým,
ktorí nemali tušenia o modernej vede,
odovzdali prekvapujúce fakty z mnohých odborov.

.

. More >

Múdrosť

Igor, mladý podnikateľ, sa rozhodol, že tento rok strávi dovolenku na juhu Floridy. Dva týždne sa prechádzal po pobreží, zbieral mušle i neobyčajné kamienky.

Na jednej takejto „lúpežnej výprave“ si všimol nápadný otvor v pieskovcovom útese. Myslel si, že je to opustené vtáčie hniezdo. Strčil ruku dnu a po chvíľke nahmatal malé guľky, ktoré mu pripomínali hrášok.

Pretože si myslel, že sú to drobné vtáčie vajíčka, nabral ich za hrsť a More >

„Maličké“ chyby v Biblii

Ako môžu zdanlivo malé chyby úplne zmeniť zmysel celého textu? Uvádzame niekoľko preklepov, ktoré vznikli pri vydávaní anglických prekladov Biblie:

  • Vo vydaní Biblie z roku 1832 sa uvádza, že Rebeka vyšla za Izákom nie so skupinou svojich dievčat, ale so skupinou tiav (camels namiesto damsels).
  • V jednom preklade z roku 1810 čítame: „Ak niekto príde ku mne a nebude nenávidieť… svoju vlastnú ženu (namiesto svoj život), nemôže byť mojím učeníkom“ (wife namiesto life).
  • Prvá anglická Biblia, ktorá bola vytlačená v Írsku v roku 1716, viedla svojich čitateľov k tomu, aby viac hrešili, namiesto, aby viac nehrešili („sin on more“ namiesto „sin no more“). More >

Vzácny poklad

V máji 1844 prechádzal sinajskou púšťou muž na ťave. Podľa oblečenia by sme povedali, že je to Európan. Čo ho priviedlo do tejto nehostinnej krajiny? Nikto ho neupozornil na beduínov, ktorí prepadávali pocestných? Zdalo sa, že to ho vôbec netrápi. Z chrbta zvieraťa si zamyslene prezeral pustú krajinu, ktorou pred viac než troma tisíckami rokov putoval izraelský národ. Mal asi dosť naponáhlo, pretože zviera pobádal k rýchlejšej chôdzi. Keď v diaľke uvidel obrysy pohoria, jeho oči zažiarili radosťou. Stále viac a viac sa nad obzor dvíhal vysoký vrch. Nepočul azda izraelský národ hromový hlas svojho Boha práve z vrcholu tohto vrchu? Cudzinec o tom ani chvíľu nepochyboval. Tento vrch sa nazýva Sinaj. Bol to cieľ jeho dlhej cesty. More >