Básne

Z. Jungová: Knihy na poličke (báseň)

V poličkách knihy pekne poukladané
niektoré aj áno, aj nie, prečítané.
Encyklopédie, romány, životopisy,
Hneď si predstavím vyrúbané lesy.

Zaplnené strany toľkými písmenkami,
pomohli ti žiť tu na Zemi medzi nami? More >

Z. Jungová: Ja, Peter (báseň)

(inšpirované Allison Sauceda, Ohio, USA, Centerville)

Poď sa so mnou prejsť, ja poviem ti niečo
možno pochopíš, kým teraz som a prečo.

Volám sa Peter. Poviem priamo: zbabelcom som bol
nevedel som ešte o tom, keď s Ježišom som jedol. More >

T. Braun: V dôvere (báseň)

Smútok a pár tónov nádeje

príde, lebo verím tomu, čo počujem

na vlastnej koži
záchvevy
v hĺbke tlčúcej podstaty človeka
danej Bohom.

More >

Jozef Zlamal: Šťastie (báseň)

Kráčal som po poli a hľadal to šťastie,
čo k ľuďom blízko má a zadarmo rastie.
Chodil som sem a tam hľadajúc lupou,
či som snáď niekde už na neho stúpol,
ale v tom strnisku šťastie nebolo na blízku. More >

Reinhold Niebuhr: Modlitba vyrovnanosti

Modlitba vyrovnanosti je bežný názov pre modlitbu (angl. Serenity Prayer), ktorej autorom je americký teológ Reinhold Niebuhr (1892–1971). Prijali ju Anonymní alkoholici a iné 12-krokové programy. Jej najznámejšou verziou je táto:

Bože, daj mi vyrovnanosť,
aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť,

odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem
a múdrosť, aby som ich od seba rozpoznal. More >

T. Braun: Nie náhodou (báseň)

Nie náhodou
tu dnes stojím.
Nie náhodou
si stvoril svet
a v ňom i mňa. More >

ĎAKUJEM TI, PANE…


Ďakujem ti, Pane…
za všetky požehnania, ktoré si mi dal v tomto roku.
za dni slnečné i smutné, zamračené,
za pokojné popoludnia i za dlhé tmavé noci.
Ďakujem ti za zdravie i choroby,
za trápenie a radosti,
ktoré som mal v tomto roku. More >

Odovzdávam Ti svoje srdce

Pane, chceš moje ruky?

Chceš, aby dnes tieto ruky

pomáhali chudobným a chorým,

ktorí ich potrebujú? More >