Piešťany

4.5.2013 Kornelius Novak: Čo je zmyslom života? (kázeň)

Na poobedňajšom stretnutí v piešťanskom hoteli Atóm zaznela pesnička detí, ktoré boli za výdatnej dopomoci „predspeváčky“  ses. Vierky Kernovej stromom i vodou. Potom zaspievalo duo Dubovských z Trnavy a následne sa nástrojov hudobných i hlasových potom chopila i vaďovská kapela.

Po skončení hudobného čísla br. kaz. Ondrušek na margo ozvučenia spomenul úsmevnú príhodu zo Slovenskej konferencie. Nešťastne si tam sadol hneď vedľa reproduktora a keďže sa tam nedali tie decibely vydržať, radšej si odsadol. No jeden známy, slabšie počujúci brat tam zostal spokojne sedieť. Po skončení sa stretli a na otázku: „Tak ako, brat, páčilo sa ti?“ Bratovi sa rozžiarili oči: „Výborné to bolo, výborné! Konečne som všetko počul!More >

4.5.2013 Kornelius Novak: Boh sa dokazuje sám (kázeň)

Prednáška sa uskutočnila 4. mája 2013 v hoteli Atóm v Piešťanoch. Zúčastnili sa na nej skupina Piešťany (organizátor – ďakujeme) a Sereď, zbor Vaďovce a Trnava. Uvádzal br. kaz. Samuel Ondrušek. Za pesničky a hudobný doprovod ďakujeme vaďovskej kapele a ich hlavnej zložke, hudobne nadanej rodine Slamkovcov.

Na úvod s nami sobotnú školu o prorokovi Ámosovi preberal br. Mário Kern. Deťom sa zatiaľ v sobotnej škôlke venovali ochotné sestry a nadšený detský spev bolo chvíľami počuť aj cez sklené steny, na obveselenie dospelých. O technické zabezpečenie sa staral br. Leoš Šimúnek. Fotky dodá ochotný fotograf br. Stanko Dananai. More >

Skupina Piešťany – zmena adresy!

Skupina CASD Piešťany sa momentálne stretáva na Štefánikovej ul. 13, nad kaderníctvom Glamour. Parkovať sa dá vo dvore i na ulici. Všetci členovia ďakujú za modlitby ohľadne jej pôsobenia i priestorov na stretávanie.

Prajeme jej Božie požehnanie a keby ste ich chceli navštíviť, budete srdečne vítaní :-).

 

Strávili sme sobotu v skupinke CASD v Piešťanoch

Ako sme už na tejto webke písali, od tohto roku existuje aj skupinka CASD v Piešťanoch. Môj pokrvný i duchovný brat Daniel Dubovský tam 16.2.2013 kázal, tak som sa „prikmotrila“ aj s mojou milovanou neterkou Barborkou (to ona ma nazýva moja milovaná teta) a pridala sa aj Andrejka Podsedníková. A tak sme ako zástupcovia Trnavy, Hrnčiaroviec a Zavara zavítali do našich kúpeľných končín. Navigácia nesklamala – trafili sme. More >

1.1.2013 vznikla skupina CASD Piešťany

Od 1.1.2013 začína fungovať skupina Piešťany, ktorá sa bude schádzať v priestoroch Apoštolskej cirkvi na Potočnej 15.

Takpovediac hlavnými zakladajúcimi členmi sú rodiny Kernových a Karabových. Hoci z trnavského zboru títo členovia ubudnú, tešíme sa, že ľudia túžiaci po Božom slove môžu počuť adventné posolstvo už aj v tomto kúpeľnom meste.

V zbore bude fungovať

  • sobotná škola od 9:00 a
  • kázeň bude nasledovať o 10:15.
  • Poobede bude pobožnosť o 13:30.

Skupinu Piešťany budú navštevovať vysvätení kazatelia CASD ako aj laickí kazatelia z trnavského zboru a k nemu pridružených skupín (Nitra, Sereď).

Prajeme im veľa Božieho požehnania a radosti v Božom diele :-).