Spomienky

Rozlúčka – Magda Vlachovičová

V nedeľu 19.10.2014 o 3,00 ráno zomrela vo veku 71 rokov po ťažkej chorobe naša sestra Magda Vlachovičová. Prajeme úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a tým, ktorí ju mali radi a zostávame v nádeji na opätovné stretnutie dľa Zj 21,3-4:.

Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. More >

Rozlúčka – Stanislav Čanky

Dňa 29.08.2014 tragicky zahynul vo veku 48 rokov pri dopravnej nehode medzi obcami Nová Ves nad Žitavou a Beladice náš brat v Kristu Ing. Stanislav Čanky zo skupiny Nitra.

Motto:
Mal som rád život, blízkych, prírodu.
Odchádzam nerád, odpusťte. Smrť prišla zozadu.
Stano More >

„Voláme len: Dovidenia…“

Sú ľudia, ktorých úsmev si pamätáte roky, aj ich šibalský pohľad… A potom prídu chvíle, keď je to už len minulosť. Zostanú pekné spomienky, zostanú fotky, zostane nádej. Nádej, že žiadne lúčenie nemusí byť konečné. Sestra Jozefa Posluchová patrila tiež k takým ľuďom. K ľuďom, po ktorých vám zostane na duši smutno. Smutno, že „babička Brouček“ už nepríde, neusmeje sa…

Vo veku 90 rokov nás 12.3.2013 opustila a nám zostávajú spomienky na láskavého človeka a nádej, že toto lúčenie nie je navždy.

Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl… Izaiáš 49:16

More >

Rozlúčka – br. Róbert Šimúnek

Dňa 7.11.2011 sme sa v Dome smútku na Kamennej ceste v Trnave rozlúčili

br. Róbertom Šimúnkom,

jedným zo zakladajúcich členov trnavského zboru, ktorý zomrel vo veku 85 rokov.

Len na Boha, mlčiac, očakáva moja duša,
od neho je moje spasenie
. – Žalm 62,1 More >

Rozlúčka – Jožko Kollár

V nedeľu 24. júla 2011 nás vo veku 52 rokov náhle opustil  Jožko Kollár – kresťan, milovaný manžel, nevlastný otec, zať, švagor, obľúbený kolega, najlepší kamarát, vzácny a nenahraditeľný človek. Miloval prírodu a najmä vtákov – jeho najobľúbenejšieho, sokola rároha, môžete vidieť aj na jeho hrobe.

„Láskou sa vinie k nemu, vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Boh. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho.“ – Žalm 91:14.15 More >

Rozlúčka – s. Alžbeta Dudoková

V tichu noci, v pokoji svojho domova a z Božej milosti ukončila v piatok 7.1. 2011 okolo polnoci svoju životnú púť: sestra, mama, stará mama, prastará mama a sestra v Pánu Ježišovi Alžbeta Dudoková. 14. októbra 2011 by sa bola dožila 88 rokov.

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa bude žiť, aj keby zomrel“ Ján 11:25

V jej domácnosti sa v období 1948-1971 tiež občas konali sobotné pobožnosti.

More >

Lúčenia

091220_01s

V spoločenstve bratov a sestier je to ako v rodine. Ak spomedzi nás niekto odchádza, lúčenie je vždy ťažké a smutné. V posledných mesiacoch sme sa rozlúčili s bratmi

  • Miroslavom Adamcom (48) a
  • Pavlom Čomajom (86 rokov) a o 43 dní, žiaľ, aj s jeho manželkou
  • Hedkou Čomajovou (84 rokov).

Tráva uschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.” Iz 40,8 More >