Krsty

Svätý krst 19.7.2013

Dňa 19. júla 2013 sa naša modlitebňa zaplnila pri príležitosti slávnostnej bohoslužby. Členovia nášho zboru i pridružených skupín a ďalší hostia (vrátane Prof. Johna A. Scharffenberga z USA) sa zišli  pri príležitosti krstu

  • Dominiky Fajnorovej,
  • Mišky Fajnorovej,
  • Eriky Hnilkovej,
  • Juraja Kabu a
  • Pavla Karabu. More >

Svätý krst 19.7.2013 – pozvánka

Pozývame Vás na svätý krst ponorením, ktorý sa uskutoční v našej trnavskej modlitebni na Kapitulskej 24 v piatok 19.7.2013 .  Slávnostná bohoslužba sa začne o 19,00 hod., po nej vykoná br. kazateľ Samuel Ondrušek obrad krstu v bazéne v priľahlej záhrade. Pre krst sa rozhodli nasledujúci krstenci:

  • Dominika Fajnorová, Miška Fajnorová, Erika Hnilková, Juraj Kaba, Pavol Karaba.

Viac o krste v CASD čítaj TU, bod 15.

V nasledujúcu sobotu sa po ukončení popoludňajšej pobožnosti môžete tešiť na spoločné agapé v záhrade. Ochotné sestry, ktoré chcú svojím kuchárskym obdarovaním potešiť chuťové poháriky prítomných sa môžu hlásiť u s. Gabiky Kollárovej.

 

Svätý krst 8.3.2013

Bol piatok, svet oslavoval MDŽ, a my sme sa podvečer zišli v našej modlitebni, aby sme sa zúčastnili na slávnostnej príležitosti svätého krstu, o ktorom sme písali v pozvánke TU. Naším novým súrodencom v Kristovi sa mal stať Matúš Novanský. Aj počasie mal tam hore „vybavené“, lebo ten deň bol krásny, slnečný. Aj nebo sa tešilo s nami.

Pred krstom sa zorganizovala brigáda v zostave ses. Andrejka Podsedníková, br. Maťo Kaba a br. Juraj Kaba, ktorí sa postarali o to, aby boli priestory nádvoria a záhrady pekne upravené. Pred samotný piatkovým krstom sa uskutočnilo zasadnutie výboru s krstencom. More >

Svätý krst 8.3.2013 – pozvánka

Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. (Rimanom 6,3.4)

 

Srdečne Vás pozývame na svätý krst ponorením, ktorý sa uskutoční dňa 8.3.2013 v našej trnavskej modlitebni na Kapitulskej 24. Začne sa slávnostnou bohoslužbou o 18,00 hod. Zaznie kázeň z Božieho slova, báseň, piesne, hudobné čísla… Samotný obrad krstu potom vykoná brat kazateľ Peter Čižniar v bazéne v priľahlej záhrade. Viac o krste v CASD čítaj TU, bod 15.

Tešíme sa na nášho nového súrodenca v Kristovi Matúša Novanského a prajeme mu Božie požehnanie.

(Zasadnutie výboru je o 17,00. Speváci, nácvik je o 17,30.)

Svätý krst 17.09.2010

V piatok 17. septembra o 18:00h sa v našej modlitebni uskutočnil dlho avizovaný svätý krst.

Našimi sestrami a bratom sa stali: Peťka Čižniarová, Barborka Dubovská, Janka a Peťo Šimúnkovci.

Vďaka promptnému zaslaniu fotografií More >

Svätý krst 17.09.2010 – pozvánka

A keď si vypýtal svetlo, skočil do vnútra a trasúc sa padol pred Pavla a Sílasa a vyvedúc ich von povedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? A oni povedali: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Skutky 16:29-31

Stretli ste sa už nespravodlivosťou? Ako ste reagovali? Nadávali? Ľahostajne mávli rukou? Alebo ste nepovedali nič, len Vás to vnútri hnevalo? More >

Svätý krst 17.09.2010 – 2. brigáda 12.09.2010

Dňa 12. septembra (nedeľa) sa uskutočnila II. brigáda k svätému krstu.

Upratovala sa záhrada a maľoval sa bazén.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc.

Fotky z brigády nájdete na TOMTO ODKAZE

Svätý krst 17.09.2010 – 1. brigáda 05.09.2010

Dňa 05. septembra (nedeľa) sa uskutočnila brigáda k svätému krstu.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc.

Fotky z brigády nájdete na TOMTO ODKAZE