Informácie

Desať dní modlitieb

Ako už tradične, aj začiatkom roku 2023 organizuje Cirkev adventistov siedmeho dňa po celom svete Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha Svätého. Tento rok to bude v termíne od 11. do 20. januára 2023.

Témou stretávania v priebehu týchto dní bude „Späť k oltáru: Vytvorenie miesta pre Boha“.

My v našom zbore sa  budeme stretávať online každý deň o 18:00 hod. prostredníctvom internetového programu a nasledujúceho linku: https://meet.jit.si/modlitby2023.
Stretnutia budú trvať cca 20-30 minút.

 

Materiály v elektronickej podobe a ďalšie potrebné informácie sú tu:

Desať dní SK 2023 Obežník

Desať dní SK 2023 Príručka pre účastníkov

Desať dní SK 2023 Príručka pre vedúcich

Stretnutie diakonia

Kto je môj diakon? Čo vlastne diakonia je? Poďme spoločne zistiť čo je diakonia. Poďme o tejto téme diskutovať. Poďme sa rozprávať o tom, aký prospech prinesie fungujúca diakonia mne a môjmu zboru.

Milí priatelia, pozývame Vás na stretnutie s bratom Hrdinkom, ktorý má bohaté skúsenosti
z praxe a je veľkým požehnaním pre nás, že prijal pozvanie sem k nám do zboru na Cablkovej v BA, na sobotu 14. 1. 2023. Nezáleží na tom, či slúžiš toho času ako diakon, ak máš rád ľudí tak ťa pozývam.

Na stretnutie sa prihláste na tomto linku: https://forms.gle/ffoFKM5VY5MfNqKE9

Podrobný program nájdete tu: Program na sobotu

 

Prednášky APOKALYPSA

Od utorka 8.11. sa začínajú prednášky APOKALYPSA, vždy o 18:15, v Trnavskej univerzite na 1. poschodí (Hornopotočná 23).

Viac informácii na https://trnava.dotknisaneba.sk/.

150. výročie vzniku cirkvi adventistov

Tento článok vyšiel v čísle 4/2013 časopisu Advent, strany 3-5. Umožňuje nám nahliadnuť do počiatkov našej Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Tomu, kto by chcel o tejto téme vedieť viac, môžeme odporučiť napríklad knihu od Georgea R. Knighta: Adventismus v proměnách času. Táto útla knižočka má 130 strán a vydal ju Advent Orion Praha v roku 2003.

More >