Svadba – Vitas Galas & Renata Yusip

Dňa 07 novembra 2023 sa v modlitebni v Trnave uskutočnila svadba. Áno si povedali Vitas Galas a Renata Yusip. Vrámci svadobného obradu sa prihovorili miestny kazateľ br. K. Badinský a kazateľ z zahraničia. Programom sa…

Long right arrow Read More

Cirkev na skale (seminár/prednášky)

Pozývame vás na prednášky/seminár Cirkev na skale, ktorý prebieha každý utorok o 18:00 budove Trnavskej univerzity na Hornopotočnej ulici.  Preberá sa kniha Skutky sv. Apoštolov. Prednášajú /seminár vedú  K. Badinský / F. Varga

Long right arrow Read More

Svätý krst – 29.09.2023

V piatok, dňa29.09.2023  o 18:00 sa uskutočnil v zbore Sv. krst. V sobotu bolo prijatie do zboru a pamiatka Večere pánovej.

Long right arrow Read More

Privítanie do zboru – Benjamin Baroi

V sobotu 02.09.2023 sme uvítali v spoločenstve trnavské zboru Benjamina Baroi-a. Zaznelo hudobné číslo a krátky príhovor - uvítanie od miestneho kazateľa br. Karola Badinského.

Long right arrow Read More

Svätý krst 23.6.2023

V piatok 23.6.2023 sa v priestoroch zboru Trnava uskutočnil krst. „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Marek 16,16) Radostne vítame nové sestry a bratov: Helena Valkyová – zbor Sereď Tomáš Trojan – zbor…

Long right arrow Read More

Zborový výlet 1.5.2023 + báseň

1.mája krásne počasie bolo 29 turistov sa na TT stanici zišlo. Spravodlivo sme do áut pasažierov naložili na smer Horné Orešany sme sa prepravili. Autíčkam hľadali sme parkovanie a začalo pravé turistikovanie. Obdivovali nádhernú jarnú…

Long right arrow Read More

Koncert a prednášky Jonathana Oriela

V piatok a v sobotu k nám zavíta brat Jonathan Oriel. Tešiť sa môžeme na bohatý program.

Long right arrow Read More