Kazateľ Mark Finley rozpráva úžasný príbeh o žene, ktorá cestovala krajinou známou svojím nepriateľským postojom voči náboženstvu. Táto žena mala v aute škatuľu s 50 výtlačkami knihy o kresťanských dejinách „Veľký spor vekovod Ellen Gould Whiteovej (vyšla aj pod názvom „Z tieňa do slávy“). Kvôli dopravnej zápche bola nútená na jednom mieste zastaviť. Ľudia začali vystupovať z áut a preťahovať sa. Pritom sa medzi sebou začali rozprávať. Žena vytiahla z kabelky brožúrku biblického štúdia a začala si čítať svoju lekciu. Chcela využiť čas čakania. Jeden mladý muž si to všimol a spýtal sa jej, čo číta. Začala mu rozprávať o druhom príchode Ježiša Krista a o tom, ako Ježiš v Biblii popisuje udalosti posledných dní. Pretože sa jej zdalo, že ho to zaujalo, ponúkla mu knihu Veľký spor vekov. Muž poďakoval a vrátil sa do svojho auta. O niekoľko minút za ňou prišla manželka tohto muža a poprosila o ďalší výtlačok tejto knihy. Žena jej knihu s radosťou venovala. Aj s manželkou sa rozprávali o druhom príchode Ježiša Krista.

Zanedlho sa začali ľudia uviaznutí v zápche zhromažďovať okolo tejto ženy a počúvať jej svedectvo. Všetci mohli počuť dobrú správu o obeti Ježiša Krista a o tom, ako predpovedal udalosti poslednej doby. Keď sa ľudia pomaly vracali do svojich áut, zostali jej tri výtlačky Veľkého sporu vekov. Zrazu sa im nad hlavami objavila helikoptéra. Pristála na neďalekom poli. Piloti k nej pribehli a pýtali sa, čo sa stalo. Všimli si na radare zhromaždený dav ľudí. Aj im začala rozprávať o Ježišovi a jeho skorom príchode. Jednému z nich venovala Veľký spor vekov. Skôr než sa vrátil k helikoptére, požiadal ju, či by mu mohla dať ešte dva výtlačky pre kolegov. Mnohí si myslia, že niektorým ľuďom jednoducho nie je možné hovoriť o svojej viere. Ježiš však „povedal svojim učeníkom: „Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9,37.38).

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. (Mk 16,20)

Aj malý záblesk pozitívnej energie môže naštartovať zmeny obrovských rozmerov. (Miroslav Zaťko)

Zdroj: www.dobreranko.sk

V tomto poslednom, 5. zväzku série Dráma vekov („Z tieňa do slávy“) autorka približuje dvetisíc rokov svetových dejín, ich významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí prekvapivým východiskom – prorockou víziou budúcnosti pre celú našu planétu.

Dráma vekov je sada 5 kníh, môžete si ju kúpiť TU.