(kázeň odznela v trnavskom zbore CASD dňa 14.11.2015 poobede – doobedňajšia TU)

Všetkému sa priblížil koniec.“
(1 Petra 4,7-11)

Očakávame vyjdenie nedeľného zákona. Posledné hnutie, trojanjelské posolstvo, hlásanie v nevídanej sile a intenzite – tých, ktorí sa pripravili. Práve dnes zbierame skúsenosti s Pánom Bohom. Olej sa zbiera u polovičky. Buďte rozumní a triezvi k modlitbám. O všetkom rozhodne náš vzťah k Bohu. Boh nepotrebuje naše modlitby – to my ich potrebujeme, no Boh bez nich nemôže robiť to, čo s nimi. Keď sa modlila prvokresťanská cirkev, Boží Duch mal zrazu oveľa viac priestoru.

Vo vzťahoch si často nechtiac a nevedomky ubližujeme. (Beda, ak to robíme naschvál.) Nie, že hrešíme, proste zhrešíme. Neplánovane. Je nám to ľúto. Láska prikrýva množstvo hriechov. Milosť je niečo nezaslúžené a nespravodlivé. Hrdinovia viery boli všelijakí „hrdinovia“, ale rástli. Naučili sa veriť, dôverovať. Nebola to viera v niečo, ale dôvera k niekomu.

Hrdinovia viery

Toto píšem vám veriacim, hrdinom viery. Aby ste vedeli, že máte večný život.
(1 Ján 5:)

Snaží sa ich utvrdiť. Nie raz, ale dnes. Nie preto, že sme takí dokonalí a dobrí. Musíte viery podrásť do vedenia, istoty.

Ja viem, komu som uveril.“

No je niečo viac, ako veriť a vedieť: poznať.

Aby poznali teba.“

Vracia nás to k Adamovi a Eve. Adam poznal Evu. Z takého poznania sa niečo narodí. Je to dôverné, intímne poznanie, z ktorého sa v našom živote niečo narodí. Vychádza z Božieho Slova i z overovania Božej vernosti v praktickom živote, že sme spolu niečo prežili. Také poznanie nás premáha, láme náš egoizmus, máme čo dávať ďalej.

4 LEVELY

Aj satan je veriaci. On

  1. vie, že Boh existuje,
  2. verí,
  3. Boha pozná.

Čiže ak som na treťom leveli rastu, nie som ďalej ako satan.

Čo je

4. level? Oslava Boha.

Tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli veľa ovocia.“

Urobiť Boha známym celému svetu. Máme svietiť tak, aby druhí Boha oslavovali – Boha, nie nás. (… aby videli vaše dobré skutky…). Oslavovať Boha telom, duchom, slovom, celou bytosťou, nech robíme čokoľvek.

Boží charakter a bláznovstvo kríža

Ako to robil Ježiš? Kde najviac oslávil Boha? Na golgotskom kríži – to bol vrchol oslavy Otca. Čo to znamená pre náš život? Vezmi svoj kríž, zapri sám seba. Otec je osláveným zviditeľnením svojho charakteru v živote Ježiša Krista.

Eliášovi sa predstavil ako boh milostivý, ľútostivý, dlhozhovievajúci – práve toto zjavil Ježiš Kristus na Golgote. Golgota nám vraví, že Boh nechce byť voči ľuďom len spravodlivý, ponúka im pozitívnu nespravodlivosť. Ponúka im milosť, ktorú si nezaslúžia. Nie oko za oko, ale choď druhú míľu. Nezostaň len spravodlivý.

Kde sa môžeme naučiť správať takto pozitívne nespravodlivo? K svojim blízkym. Deťom. Rodina je najlepšie tréningové pole. Ak sa to nenaučím pri manželke, deťoch, mám šancu, že sa to naučím pri niekom, na kom mi až tak nezáleží?

Tým je oslávený, zviditeľnený Otec, že sa správam inak. Je to „bláznovstvo kríža“. Ľudia čakajú oko za oko. A sú pripravení odplatiť ešte horším. No dobré ich prekvapí, zarazí, osloví. Najprv zapochybujú o sebe, potom o vás. Je nádej, že ich to vykoľají. Zhrnieme žeravé uhlie na ich hlavu. Začne ich obviňovať svedomie. A buď činia pokánie, alebo sa zatvrdia. Boh nás chce použiť ako svoje nástroje. Vrchol oslavy je zjavenie takejto milosti a milosrdenstva, nie spravodlivosti.

Vrchol je Golgota, obetovanie seba. Ježiš Kristus to urobil, aby sme boli ochotní zbaviť sa samoľúbosti a pýchy, aby ľudí vytrhol z letargie a roztrhal im srdce. Roztrhaný Boh, nechal sa potupiť.

Ako pristupuje k učeníkom? Ako k Judášovi? Trpezlivo, láskavo, zhovievavo, len aby sa spamätal, aby mu dal šancu. Keď ho Judáš zrádzal, oslovil ho „Priateľu.“

V poslednej generácii máme zjavovať Boží charakter. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci. Keď budete medzi sebou zjavovať pozitívnu nespravodlivosť. Boh nám zveril pravdu, ale tá sama osebe dokáže iba presviedčať, srdce pre Krista získa len Kristova láska.

Ovocie Ducha alebo človečina?

Milovať Boha milovať človeka láskou agapé – je toto alfa a omega nášho života? Ak bude Duch Svätý takto v nás žiť, prejaví sa to ovocím Ducha (láska, radosť, pokoj…), inak to bude len človečina. Potom môžeme slúžiť tak, ako nám bolo poslúžené. Ježiš Kristus vykúpil svojich nasledovníkov a potom ich nevzal do neba, nechal ich na tejto zemi, aby tu slúžili.

Keď slúžime, prehlbuje sa náš vzťah s Kristom. 80-ročná Anna slúžila v chráme pôstom a modlitbou. My môžeme slúžiť darmi, schopnosťami, časom, financiami… Máme sa spriateliť s tými, čo sa uberajú do zahynutia. Prestať sa triasť o seba, nie stále len ja, ja, ja. Napĺňať potreby. Len ten, kto vie, že ho milujete, môže nasledovať. Zvestovanie čistej teologickej pravdy nestačí. Nechať si na sebe rúbať drevo? Boh nedopustí viac, ako človek znesie. Ideme do tej situácie s ním, spolu. Tak zjavíme Boží charakter milosti a milosrdenstva.

Cirkev najviac opúšťajú ľudia kvôli zlým vzťahom – a práve kvôli nim do nej aj prichádzajú. Kvôli priateľstvám. A tie sa budujú za cenu obete – a to ľudia ocenia. To im ukazuje, aký je Pán Boh.

2. kapitola Skutkov je dôkazom toho, že to funguje: „A boli jedno srdce, jedna duša.“ Milovali sa. A Pán Boh pridával zachránených každý deň.

Kiežby sme

  1. verili,
  2. vedeli,
  3. osobne poznali a tiež
  4. oslavovali Boha

tak, aby sa aj druhí k tej oslave pridali. Oslávme Boha svojím sebaobetavým životom, aby bolo zachránených čo najviac ľudí okolo nás.

Amen.

Foto: Gabriela Kollárová, www.pixabay.com