V sobotu 10.12.2016 br. kazateľ M. Homišin a starší zboru D. Dubovský v mene zboru srdečne zablahoželali k okrúhlemu výročiu – 80. narodeninám – našej sestre Marienke Dananaiovej, ktorá za všetko vo svojom živote vzdala vďaku Bohu.

Do ďalšej dekády jej prajeme pevné zdravie a Božie požehnanie.

.

.