S novým školským rokom začal aj nový ročník biblickej súťaže pre deti a mládež do 18 rokov. Zapojili sa doň aj deti z nášho zboru, ktoré si od septembra naštudovali prvých 14 kapitol knihy Skutky apoštolov. Súťaž sa skladá z dvoch kôl:

  • v prvom (zborovom) kole sú 2 súťažné testy,
  • druhé (celoslovenské) kolo prebehne 27. mája 2018 v Martine, kde úspešní Pátrači budú môcť opäť získať odznak a vecnú odmenu.

Pod vedením učiteliek sa zapojili aj deti z nášho zboru a absolvovali už aj prvý test. Máme z nich radosť a pani učiteľkám patrí za ich obetavú prácu naše veľké poďakovanie.

Zdroj: TU
Foto: J. Hassanová