Tešíme sa, že v Nitre a Trnave sa v skupinkách konajú

stretnutia anglickej konverzácie
čítanie a náčuv biblických príbehov, konverzácia

.Vedie: Mgr. et Mgr. Martin Homišin,
………….kontakt: martin.homisin@gmail.com, 0904/318 576


Jednotlivé lekcie sa preberajú v malej skupinke, trvajú cca 90 minút. Biblické príbehy sa prechádzajú chronologicky, počnúc knihou Genesis. Pracuje sa s viacerými verziami Biblie: najskôr s ľahšou a potom s ťažšou. Zaujímavé je spojenie študentov: tých, ktorí biblické príbehy poznajú a neznáme slovíčka si vedia domyslieť, a tých, ktorí ich počujú po prvýkrát – práve ich otázky vnášajú do známeho príbehu nové zamyslenia a vhľady. Ako sa vyznala jedna účastníčka: „Je to zvláštne, ale keď známy príbeh preberám v angličtine, akoby mi v súvislosti s ním prichádzali na um iné otázky a vynárali sa nové aspekty, otvára sa mi celkom inak ako v slovenčine.“

A učiteľ? Úžasne trpezlivý. Počas debaty o príbehu rád pomôže, opraví (ale nie tak, aby bol žiak v rozprávaní ustavične vyrušovaný). Gramatika sa preberá nenásilne, ako vyplynie z daného kontextu.

Časový plán:
.

Príďte si zaspíkovať.