Hovorí Biblia pravdu alebo sú to len nezmyselné báchorky?
Mnohé súčasné vedecké objavy boli už dávno popísané v Biblii.
Pred tisíc rokmi nám ľudia inšpirovaní Duchom Svätým,
ktorí nemali tušenia o modernej vede,
odovzdali prekvapujúce fakty z mnohých odborov.

.

.

Zdroj: poľský časopis Znaki czasu
Vyšlo v: Prameny zdraví 03/2016, ss. 22-23, 27.
Predplatné na Slovensku: T. Karenová, Púpavová 2, 841 04 Bratislava, tel.: 0907 759 250, takarenova@gmail.com
Miniatúra: www.pixabay.com