Čítajte si správy o činnosti slovenskej ADRY v Keni od br. S. Bielika: