„Povedzte mi vy, ktorí to chcete byť pod zákonom, či nečujete zákona? Lebo je napísané, že Abrahám mal dvoch synov, jedného od dievky, otrokyne, a jedného od slobodnej, zákonitej ženy. Ale ten od dievky sa narodil podľa tela a ten zo slobodnej zo zasľúbením, ktoré to veci sú alegóriou, obrazom lebo to sú tie dve zmluvy, jedna z vrchu Sínaj, rodiaca deti do otroctva, a to je Hagar.

Lebo Hagarou je vrch Sínaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo aj on slúži v otroctve so svojimi deťmi. Ale ten vrchný Jeruzalem je slobodnou, ktorý je matkou všetkých nás. Lebo je napísané: Veseľ sa, neplodná, ty, ktorá nerodíš! Vykríkni a zvolaj, ktorá nepracuješ ku pôrodu! Lebo viacej bude mať detí opustená ako tá, ktorá má muža. Ale my, bratia, sme ako Izák, deťmi zasľúbenia. Lež ako vtedy ten narodený podľa tela prenasledoval toho, ktorý bol podľa Ducha, tak i teraz. Ale čo hovorí Písmo? Vyžeň dievku i jej syna, lebo syn dievky nebude dediť so synom slobodnej. A tak teda, bratia, nie sme deťmi dievky, ale deti slobodnej.“ (Gal 4,21-31).

Stiahnite a prečítajte si výklad dvoch zmlúv v podaní A. T. Jonesa: A. T. Jones_Dve zmluvy v liste Galaťanom.

O Abrahámovi, Izákovi a Izmaelovi si môžete vypočuť aj kázeň od Daniela Dudu – Nebyť spokojní s Izmaelom