A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne… Ján 2:1

Síce nie na tretí deň, ale 13.októbra 2013 bola svatba. V kaštieli Mierovo si povedali svoje „Áno“

Janka Šimúnková a Michal Dobrovič.

Na spoločnú cestu životom ich vypravil kazateľ trnavského zboru Samuel Ondrušek.

Prajeme im, aby im úsmev na perách vydržal ešte veľmi dlho. A predovšetkým, aby ich v manželstve sprevádzal ten, o kom je príbeh v druhej kapitole Jánovho evanjelia, Ježiš.

Zápisník zo svatby, alebo ako to bolo: