Pri príležitosti blížiacich se veľkonočných sviatkov pripravila česká internetová kresťanská televízia HopeTV krátke zamyslenia nad jednotlivými evanjelijnými udalosťami posledného, tzv. svätého týždňa (od nedeľného Kristovho vjazdu do Jeruzalema po nedeľné vzkriesenie). Sériu programov sme nazvali

„Příběhy Velké noci“

a chceme sa tiež spoločne s vami zamýšľať nad významom Veľkej noci.

Rečníci:

8.  Veľké víťazstvo (Martin Lindtner)

Veľká noc, ktorá znenazdania prišla zo soboty na nedeľu, sa premenila na ráno. Prvé lúče dopadli do otvoreného hrobu, zosnulé telo však už bolo preč. To, čo učedníky teraz čaká, zmení beh celých dejín…

.. 24:02

7.  Veľká obeť (Mikuláš Pavlík)

Mŕtve telo zavinuté do plátna potvrdzovalo, že ten veľký vizionár z Galiley je skutočne mŕtvy. Týmto smutným Ježišovým koncom sa začala sobota, najslávnostnejší deň týždňa. Teraz ale sláviť už nebolo čo. Nad ukrižovaním Ježiša sa vznášal jeden veľký otáznik. Medzi učeníkmi zavládlo sklamanie…

.. 17:10

6.  Veľká obeť (Pavla Žůrková)

Nastal Veľký piatok. Veľký zlom v príbehu toho slávneho galilejského učiteľa, Ježiša z Nazaretu, a jeho žiakov. Ježiš Kristus bol odsúdený, ukřržovaný a pochovaný. Od tejto chvíle už nič nebude také, ako predtým…

.. 20:39

5.  Veľká modlitba (Vít Vurst)

Po poslednej večeri opustil Ježiš so svojimi učeníkmi hradby Jeruzalema a v noci odišli do dvorca zvaného Getsemane. Tam nocovali, ale Ježiš nespal. Hrôza a zdesenie z toho, čo prichádza, naňho už dopadla v plnej sile. V noci kľačiac na studenej zemi getsemanskej záhrady je Ježiš veľmi ľudský. Práve z pokory, s akoupristupuje k svojej neľahkej úlohe vyviera jeho skutočná veľkosť.

.. 22:19

4.  Veľká zrada (Daniel Dobeš)

Judáš vydáva svojhoho učiteľa židovským predstaveným. Cena? Iba 30 strieborných. Tak nízko v tejto chvíli klesla hodnota Ježiša z Nazaretu. A nikto vtedy ešte ani netušil, aké bohatstvo sa v Ježišovi v skutočnosti skrýva…

.. 16:55

3.  Veľké súženie (František Kolesár)

Divoké obrazy o konci sveta neboli Ježišovi cudzie. Napriek tomu svojim učeníkom nepredkladal presný rozvrh dejín. Namiesto toho ich varoval, aby zostali na správnej ceste, a zároveň ich ubezpečoval, že sa súčasná situácia nevymkla spod kontroly. Všetko beží podľa plánu. A tak aj pre Ježiša Krista pár dní pred piatkovým sklamaním bola predstava toho, že Hospodin má všetko pevne vo svojich rukách, isto upokojujúca…

.. 24:42

2.  Veľké prikázanie (Pavel Moudrý)

Ježišovi ide o človeka. Láska k človeku bola dôležitým motívom zvesti Ježiša Krista, keď po Galileji a v jej okolí kázal o Božom kráľovstve. Túto prichádzajúcu novú nebeskú skutočnosť predstavoval ako priestor, ktorý presahuje hranice ľudského odcudzenia…

.. 19:54

1.  Veľký kráľ (Pavel Šimek)

V týchto dňoch si celý kresťanský svet pripomína dvetisíc rokov starý príbeh Ježiša z Nazaretu. Keď Ježiš mieri na osliatku do Jeruzalama, prichádza ako veľký, hoci skromný galilejský učiteľ, ktorému vôbec nejde o pompéznosť či moc. Pre niekterrch však predstavoval existenčné ohrozenie. V tej chvíli už sa jeruzalemské elity ošívajú vo svojich pohodlných kreslách…

.. 23:19