Na poobedňajšom stretnutí v piešťanskom hoteli Atóm zaznela pesnička detí, ktoré boli za výdatnej dopomoci „predspeváčky“  ses. Vierky Kernovej stromom i vodou. Potom zaspievalo duo Dubovských z Trnavy a následne sa nástrojov hudobných i hlasových potom chopila i vaďovská kapela.

Po skončení hudobného čísla br. kaz. Ondrušek na margo ozvučenia spomenul úsmevnú príhodu zo Slovenskej konferencie. Nešťastne si tam sadol hneď vedľa reproduktora a keďže sa tam nedali tie decibely vydržať, radšej si odsadol. No jeden známy, slabšie počujúci brat tam zostal spokojne sedieť. Po skončení sa stretli a na otázku: „Tak ako, brat, páčilo sa ti?“ Bratovi sa rozžiarili oči: „Výborné to bolo, výborné! Konečne som všetko počul!

Hneď na úvod zahaproval mikrofón, do ktorého mal hovoriť Kornelius. Kým sa to br. Leoš Šimúnek a ostatný štáb snažili dať do poriadku, tlmočník do češtiny, br. Ladislav Durák to s úsmevom okomentoval: „Jeho nemusíte slyšet, hlavně, že uslyšíte mne. Já vám zatím udělám kázaní.“ 🙂

Mikrofón úspešne uviedli do prevádzkyschopného stavu, Kornelius sa postavil vedľa flipchartu a začal: „Toto maľovanie na tabuľu je hlavne pre mňa, takže ak nebudete vidieť alebo rozumieť, nevadí, ale mne to pomáha.“ 🙂

Téma: ČO JE ZMYSLOM ŽIVOTA?

Sme z opice, náhoda, bez cieľa a zmyslu? Dlhé roky nás o tom presviedčali. Je to lož. Zločinci sa dajú usvedčiť pomocou DNA. Tá dokazuje rodinné vzťahy a väzby. Vedci dokázali, že ľudstvo pochádza z jednej jedinej ženy, nie z opice. No ľudia verili propagande.

No odkiaľ sa vzala tá prvá hotová žena? Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril. Vedecké výskumy potvrdzujú učenie Biblie. No čo si Boh pri tvorení myslel? Ak si Boh želá, aby sme žili večne, prečo musíme zomierať? Ak je vševedúci a všemohúci, prečo dopustí chaos na tomto svete? Čo si Boh myslel pred stvorením sveta? Čo videl? Čo bolo cieľom? Kým nestvoril človeka, bol sám.

Čo to znamená, že Boh je láska?

Láska je vraj slepá, je taký i Boh? Chodí s bielou paličkou a páskou cez oči? Nevidí, čo sa tu deje? Faktom je, že Boh nebýva na ružovom obláčiku. Čo cítil Boh na kríži? Tam sa zjavila láska. Boli to ružové pocity? Nie. Neskutočne trpel. Láska je viac ako pocit. Jej základom je morálka.

Čo je to morálka?

Je to pozitívna povinnosť k dobrému a správnemu – k tomu sa Boh zaviazal. Chce to najlepšie pre všetkých. Čo keby to nebol urobil? Čo by bolo na Bohu dobré? Ako by mohol byť spravodlivý? Mnohí chápu Božiu lásku načisto zle. Boh je pre nich len tolerantným Bohom:

  • Nepokradneš? No keby si predsa len kradol, tak len trošku…
  • Nepovieš falošného svedectva? No, neklam moc často…
  • Budeš verný, ale keby nie, aspoň sa pri tom nedaj prichytiť.

Tolerancia je hlúposť. Boh je absolútne netolerantný, lebo láska vie, čo je dobré a správne. Nejde uhnúť. Nebudeš klamať a bodka. Boh o svojej morálke nediskutuje. Predtým, a ani v budúcnosti nie. Je dobrý, spravodlivý. Nemusí sa meniť a ani sa nezmení. Láska = orientácia na vzťah. Chce žiť s nami v harmónii. Boh nás nestvoril ako robotov. nemôžem mať vzťah lásky s mikrovlnkou. Boh vedel, že nás musí stvoriť s morálkou, so slobodnou vôľou, rozumom. Sme dokonalí v tom, že vieme rozpoznať dobro a zlo. Len vtedy je možná láska. Robiť veci z presvedčenia, dobrovoľne. Pozrite sa na mojich dvoch psov (československých vlčiakov, 3-ročnú fenku a 10-mesačného psa). Milujem to, keď je vo Švédsku -30°C. Ja nemusím, no CHCEM ísť s nimi von. Skúste mi to zakázať! Tí psi vás nepohryzú, ale ja áno!

Bude raj na zemi? Nie, a Boh to vedel. Vedel, že človek sa nechá zviesť, že Zem sa stane satanovým kruhom a ľudstvo pôjde do zatratenia. Mohol to stopnúť, no neurobil to. Prečo teda napriek tomu stvoril svete? Vedel, že vo všetkých generáciách bude bezpočet tých, čo budú chcieť ísť naspäť k Bohu. Milióny ľudí. Mnohí pochopia, že život v hriechu sa neoplatí. Ako môžem žiť v harmónii s týmito ľuďmi? pýtal sa. Satan urobí kopu atráp, aby ľud nenašiel cestu späť k Bohu. Množstvo falošných náboženstiev. Osobná vina delí človeka od Boha. Kvôli nej si zasluhujeme trest. Satan pred súdom povie: „Áno, ja si zaslúžim trest. No čo ľudia? Ja som im len vravel veci, no urobili to oni.“ Boh videl, že naša vina a náboženstvo prehlbujú priepasť. Ľudia na satanovo nahováranie obetovali svoje vlastné deti a vina rástla – a deje sa to aj dnes!

Ako to vyriešiť?

Skôr, ako Boh stvoril svet, vedel, že musí prísť na tento svet v osobe Ježiša Krista, aby nám ukázal, aký Boh naozaj je a aby dal nabok náboženské klamy. Musí sa stať človekom a ukázať, čo to znamená byť skutočným človekom. Aká je naša identita, cieľ, hodnoty, priority? Treba nám Boha, aby sme boli ľuďmi.

Čo je normálne?

Boh nás stvoril tak, že sa vieme orientovať – dieťa na rodičov, neskôr na svoje hviezdy – stars, idoly. A tie sú dobré v kráse, tanci, speve, športe. Sú dobrí v niečom. A ich fanúšikovia sú zvedení. Za Korneliovej mladosti boli dva idoly: Michael Jackson a Whitney Houston. Skončili ako závislí na drogách, bez identity. Michael sa snažil prerobiť sám seba z černocha na belocha. Boli dobrí. No čo bolo za fasádou? Boh nás stvoril tak, aby sme sa orientovali na to dobré. Kto je dobrý? Ježišovi povedali: „Dobrý Majster…“ Chceli mať z neho svoju Star. Orientovať sa máme na Boha. V čom bol dobrý Ježiš Kristus? V tanci, speve, boxe? Vani jednom z toho, Dnes by nedostal ceny a poháre. On BOL dobrý. Morálne dobrý. Žil v Božej láske, v harmónii s Bohom. Boh pred stvorením vedel, že musí prísť v osobe Ježiša Krista a ukázať, ako vyzerá život v súlade s ním.

Prvý Adam šiel do zahynutia.

Ježiš Kristus je druhý Adam. Prišiel za nás zomrieť na kríži. Hrešili sme dobrovoľne a z presvedčenia. Poznáš to, keď chceš urobiť niečo zlé a ten tichý vnútorný hlas ti vraví: Nerob to! No predsa to urobíme. Sme perfektní hriešnici. Zneužívame to, čo nám Boh daroval, na zlé. No Ježiš na kríži berie naše hriechy na seba a ukazuje nám, čo si zaslúžime. Boh si kládol otázku?

„Čo sa stane, keď zomriem na kríži v Ježišovi Kristovi? Obrátia sa všetci? Bude na zemi raj?“

Teoreticky to možné bolo, no Boh dopredu vedel, že sa to nestane. Budú ľudia, ktorí prídu k novému postoju: „Ja chcem. Skús ma zastaviť.“ Príde čas, že sa ľudia budú tlačiť do nebeského kráľovstva. Keď človek uverí, mení sa celý jeho postoj. A Boh urobil pre to všetko. Hoci vedel, že väčšina nebude chcieť. Prišiel do svojho vlastného, no jeho vlastní ho neprijali. Radšej mali tmu.

  • Boh videl, že obrátení budú šikanovaní od neobrátených. Korneliovi ako vyhadzovačovi sa nikto nevysmieval. No smiali sa mu, že je čestný, neklame, platí dane, je verný manželke. „Mal by si sa hanbiť,“ vraveli. No nehanbím sa!
  • Boh videl, že ľudia túžiaci po moci budú zneužívať kríž na to, aby ju získali. Krížové výpravy. Hľa, čo robili kresťania. Predstavte si, že si na seba dám tričko s nápisom Mercedes. Vojdem do fabriky Škoda a všetkých tam postrieľam. Povedia: „Urobil to Mercedes!“ No je to pravda? Hocikto si môže obliecť také tričko. Hitlerovi vojaci mali na opasku nápis: „Boh s nami.“

Napriek Kristovmu krížu to pôjde s týmto svetom dolu vodou – Boh to videl pred stvorením. Prečo to teda všetko predsa len stvoril? Spýtal sa: „Kde budem môcť žiť s tými, čo na základe kríža vo mňa uveria?“ Vopred vedel, že bude existovať aj druhý svet, kde bude vládnuť spravodlivosť. Božie kráľovstvo nie je plán B. Niektorí si o Bohu myslia, že keď sa veci na tejto Zemi pokazili, chytil sa za hlavu a lamentoval: „Ó nie, čo budem robiť? Teraz musím zomrieť na kríži!“ Nie. Vedel to dopredu. Boh nepracuje s ilúziami. Druhý nový svet, v ktorom vládne spravodlivosť.

2 Petra 3,13: „A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravodlivosť.

Boh to videl dopredu, preto to mohol predpovedať.

Čo je cieľom a zmyslom života na tomto prvom svete?

Aký je zmysel letiska? Môžeme tam jesť, piť, vyhrať auto, skúšať parfumy a kravaty… No nie je to cieľ. Sme tam, lebo lietadlom poletíme do inej krajiny.

Tento svet je ako letisko. Nie je to cieľová stanica. Tu nie je cieľ. Ježiš znovu príde, vznesieme sa ako lietadlo. Máme letenky? „A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život, nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa“ (Ján 14,6). Tu je zmysel, cieľ života. To nie je obchádzka. Je to jediná cesta do dokonalej harmónie.

Prečo Boh nevzal ľudí rovno do neba? Lebo by sa tam stalo to isté. Nikoho nemôže nútiť.

Prečo musíme zomierať?

Boh je milostivý. Smrť je vykúpenie z utrpenia (hriechu, choroby, násilia).

Predstavte si, že by vynašli liek, ktorý by zaručil, aby sme žili večne. Večný Aspirín. Všetci by leteli do lekárne a pre istotu zhltli hneď dva naraz. No potom vyjdem pred lekáreň a tam ma dvaja chlapíci zbijú a okradnú. Večný život a hriech nejde k sebe. Čo keby si havaroval a nikto by to nevidel? Tri týždne by si tam horel? Peklo na zemi. Trpíme hriechom a môžeme byť radi, že jedného dňa môžeme umrieť.

Nie je to nádhera, že Boh má pripravený druhý svet, bez sĺz, smrti, utrpenia, chorôb? No budú tam len ľudia, ktorí žijú v súlade s Bohom. Kto toto nechce, neprejde tam. Vedomosti nás nezachránia, len viera, postoj. Tí ľudia budú horieť láskou k Bohu a vravieť: „Áno, Boh je spravodlivý a chcem žiť v súlade s jeho zákonmi a osobou.“ Obráťte sa, žite posväteným životom.

Čo je to harmónia?

  1. V Bohu dostávame identitu. Čo, kto som? Nemec, Slovák, občan neba? Pavol povedal, že naše občianstvo je v nebesiach. Som Novak alebo Božie dieťa? Mnohí si ponechajú pozemskú identitu a trochu poznajú Bibliu. Kde mám svoje občianstvo a identitu?
  2. Sme veľvyslanci. Americký veľvyslanec je občan USA, no tu reprezentuje svoju zem a prezidenta. Žijeme v cudzine, na tomto svete reprezentujeme nebeské kráľovstvo a Boha. Abrahám bol cudzincom na tejto zemi, i my sme. Zmierme sa s Bohom.

To preto sme my kresťania tu. Aby sme poznali Boha a obrátili sa k nemu. Náplň života nájdeme, keď sa Bohom necháme začleniť do jeho plánov. Nemusíme strácať čas čakaním na lietadlo. „Hm, ešte päť hodín, idem si ešte raz pozrieť tie kravaty… Ešte tri hodiny… Kde sú tie parfumy?“ Nemusíme sa nudiť na smrť, hľadať na plnenie a nechápať, že Boh má pre nás významné úlohy.

Čo s utrpením?

Boh to videl dopredu. Bolo to od neho zodpovedné, že predsa len stvoril tento svet? Boh trpí spolu s ním. Vedel, že on sám bude musieť trpieť. No vedel, že sa to vyplatí. Vyplatí sa žiť a trpieť.

Rim 8,18: „A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“

Nikto neberie utrpenie vážnejšie ako Boh. My trpíme, ale oplatí sa žiť, lebo tá sláva bude oveľa lepšia ako utrpenie tu. Boh videl tú harmóniu a vyplatí sa, aby som ja sám kvôli tomu trpel a umieral.

Izaiáš 65,17: „Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem a na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu.“

Pamätáte sa, ako ste boli v brušku mamy? Ako tam bolo? Tma, že? A potom prišlo narodenie. Bolelo to. Ja som kričal, akoby ma na nože brali. Už sa nepamätáte? S Novou Zemou to bude podobne. Na bolesti už nebudeme myslieť. Budeme vedieť: boli sme tam, kričali sme od bolesti, no už na to nebudeme myslieť. Budeme v harmónii.

Srdečne vás pozývam.

Obráťte sa. Choďte k plotom a na ulice, do škôl, kín a väzníc, a pozývajte ako veľvyslanci Boží. Toto pozvanie platí pre všetkých. Preto Boh všetko predpovedal. Je to dôveryhodné, lebo sa nám to plní pred očami.

—-

Na záver br. kaz. Ondrušek poďakoval br. Korneliovi za jeho službu a na pamiatku dostal on i tlmočník po tričku, na ktorom bol nápis Piešťany a obrázok puzzle. Dieliky puzzle pripomínajú prorockú pravdu, ktorá do seba zapadá a o ktorej sme hovorili dopoludnia.

Na muzikantov čakala maškrta, ale až po odohraní poslednej pesničky, aby si to náhodou s tým hraním nerozmysleli.

Aj my ďakujeme:

  • organizátorom, piešťanskej skupinke, i všetkým, čo prispeli do programu
  • br. Korneliovi za jeho službu a posolstvo, prajeme mu Božie požehnanie aj v následnej prednáške v Martine, na ceste domov a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Niekoľko fotiek z poobedia nájdete na tomto odkaze