Prednáška sa uskutočnila 4. mája 2013 v hoteli Atóm v Piešťanoch. Zúčastnili sa na nej skupina Piešťany (organizátor – ďakujeme) a Sereď, zbor Vaďovce a Trnava. Uvádzal br. kaz. Samuel Ondrušek. Za pesničky a hudobný doprovod ďakujeme vaďovskej kapele a ich hlavnej zložke, hudobne nadanej rodine Slamkovcov.

Na úvod s nami sobotnú školu o prorokovi Ámosovi preberal br. Mário Kern. Deťom sa zatiaľ v sobotnej škôlke venovali ochotné sestry a nadšený detský spev bolo chvíľami počuť aj cez sklené steny, na obveselenie dospelých. O technické zabezpečenie sa staral br. Leoš Šimúnek. Fotky dodá ochotný fotograf br. Stanko Dananai.

Po piesni, modlitbe a zbierke nám Enriček zarecitoval básničku, už klasicky o vtáčikoch. Ako podotkol br. kaz. Ondrušek, možno by sme mali aj my viac spievať v priebehu dňa.

Príbehu pre deti sa s vitalitou jej vlastnou ujala ses. Helenka Moskáľová. Po jej miniankete vysvitlo, že skutočne nikto neprišiel lietadlom, jeden dievčenský hlások sa priznal k jazde na bicykli a zvyšok prišiel autom. A tak pre zmenu „zašli na železnicu“. No ojoj, na vláčiku-motoráčiku sa odtrhol posledný vagón, ktorý s plačom volal po mame a po dočasnom napojení skončil v publiku v maminom náručí. Deti s Helenkou napísali nahnevaný list v mene mladého kolegu a potom ho „nasledujúci deň“ roztrhali, keď ho našťastie starší kolega neposlal. No a ako slušne vychované deťúrence si pod vedením pani učiteľky pekne po sebe aj upratali.

Brat Novak kázal po nemecky, do češtiny ho pohotovo tlmočil br. Ladislav Durák. Na úvod sa poďakoval za možnosť poslúžiť na Slovensku, konkrétne v Martine, Krupine, Žiari, Zvolene a Starej Turej. Rozdali vyše tisíc kníh na školách, vo väzniciach (viac o programe na Slovensku čítaj TUTU). Predtým bol v Nemecku, takže na cestách je už dva mesiace. Už sa teší na manželku, s ktorou býva vo Švédsku, dvoch československých vlčiakov mal so sebou v aute. Veľa cestuje a robí evanjelizačné prednášky.

Zdarma sa rozdávali dve brožúrky: „Krížom-krážom“ a „Princípy vypočutých modlitieb“. Ako radil Kornelius, po prečítaní ich treba podarovať. Dalo sa dobrovoľne prispieť na tlač ďalších.

Téma: BOH SA DOKAZUJE SÁM

Kornelius pracoval ako vyhadzovač na desiatich rôznych diskotékach. Zistil, že všetci ľudia kladú v podstate tú istú otázku:

Prečo sa Boh nedokáže? Prečo nedokáže, že existuje?

Rozumný človek musí požadovať dôkaz. Boh v Biblii varuje pred falošnými učiteľmi, no prečo by sme mali veriť Biblii? Veriť a myslieť sú dve rozdielne veci, myslia si ľudia. No netreba vypínať rozum. Viera je rozumná, logická, vedecky dokázaná.

Niektorí požadujú zázrak, aby uverili.

Zázrak súvisí so vševedúcnosťou a všemohúcnosťou Boha. Musia sa prekročiť hranice ľudských možností. Napr. záchrana, uzdravenie. Kornelius ich zažil niekoľko, no čo to dokazuje? Mohol by predsa klamať, jeho skúsenosti nie sú dôkazy. Kto ho vlastne zachránil? Ježiš? Alah? Nejaká sila? Milión bohov? Aj pri zázraku sme bez informácií. Môžeme sa pýtať: vari nás Boh nemiluje, keď neprežijeme zázrak? Ježiš ich urobil veľa. No boli na dobré? Uzdraveného slepca vylúčili zo spoločnosti. Za vzkriesenie Lazara chceli Ježiša zabiť. Ľudia Ježišove zázraky nemohli poprieť, no zle si ich vykladali, pripisovali ich satanovej moci. Divy vyvolávajú otázky. Treba zázrak, ktorý presahuje ľudskú moc plus informácie.

Ako zázrak zažil on? Vrátil sa z jednej cesty domov, zapol televízor a ticho žasol. Ukazovali muža s falošným pasom, ktorý tvrdil, že je Ježiš Kristus. Reportéri hľadali vo svete a našli viac ako tisíc „Ježišov Kristov“. Mnohí mali falošné občianske preukazy alebo pasy. Väčšinou im šlo o peniaze, moc a sex. „To asi zle vidím,“ vravel si.

Potom mu na um zišiel verš u Mat 24,5: „Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú.“ Vtedy si uvedomil, že práve prežil zázrak: Ježiš Kristus pred dvetisíc rokmi povedal, čo sa dnes plní pred našimi očami. Znamenie doby konca. Mnohí tvrdia, že sú Kristovia. Keď Ježiš vyslovil toto proroctvo, ešte neexistovalo kresťanstvo, nebol žiadny znovuzrodený kresťan. Bol len Ježiš a jeho učeníci. A vravel: Príde ten čas.

„Čo keby som u vás zaklopal a povedal by som vám: Predstavte si, že príde čas, že prídu mnohí Kornéliovia. Volali by ste psychiatriu, políciu alebo by ste utekali po štipľavý sprej do očí?“ Sú dve možnosti: buď je Ježiš veľký bláznivý psychopat alebo je vševedúci Boh. Ježiš povedal: „Kto mňa vidí, vidí Otca.“

Ján 13,19: „Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili potom, keď sa to stane, že Ja som.“ Teda inými slovami: vravím vám veci dopredu, aby ste mohli veriť, že som to ja. Nevraví: musíš veriť, no nedám ti pre vieru žiadny podklad. Vraví: chápem, že pochybuješ. Všade sú sekty a tvrdia: to my máme pravdu.

Všetky predpovede Ježiša Krista sa naplnili a odpoveď je ľahká. Aj neveriaci učeník Tomáš a jeho nasledovníci pochybovali, napriek zázrakom. Kto bol Ježiš? Učiteľ, rabín? Nikodém povedal, že nikto nemôže robiť znamenia bez Boha. Je Ježiš prorok? Až keď vstal z mŕtvych, vtedy im došlo, kto stojí pred nimi.

Pochybujúci Tomáš vyznáva: „Môj Boh a môj Pán.“

Biblii je 31 176 veršov, 6 408 prorockých výrokov.

Biblia je stará kniha, no kto ju číta a tiež dennú tlač, vie, že Biblia je presnejšia ako noviny. Plní sa nám pred očami.
Nie je to jedna kniha, je ich 66.
Písalo ich 40 autorov počas 1600 rokov, z toho 39 kníh pred Kristom a 37 hneď po Kristovi.

Spýtate sa: Tak 40 nejakých maníkov napísalo 66 kníh a to má byť Božie Slovo?! Ako mu mám veriť?!

Boh je vševedúci. On ešte pred založením Zeme videl všetko dopredu. Videl, že tu nebude raj a harmonický život medzi Bohom a človekom, lebo človek sa odtrhne od Boha. Videl to dopredu, preto mohol predpovedať rozhodujúce veci od začiatku do konca sveta a ešte ďalej. Cieľom nie je nebo na zemi, ale druhý svet. Nakoľko Boh je spravodlivý, na tom novom svete budú žiť len tí, ktorí sa cez Ježiša Krista obrátia. To je stručne Boží plán. On videl, že sa ľudia od neho odvrátia. Kto je dokonalý? Svätý naprogramovaný robot? Alebo ten, kto to robí z presvedčenia, slobodne a dobrovoľne?

Je to ako v manželstve. Boh je láska. Nemôže ľudí nútiť, aby s ním žili. Ani my ľudia nepovieme: „Choď si kúpiť niečo pekné na seba, zajtra sa berieme.“ Láska si váži slobodnú vôľu toho druhého. Boh musel svoju lásku zjaviť na kríži. Videl, že milióny ľudí chcú žiť v harmónii s ním. Preto urobil plán.

Ako môžeme veriť, že tých 40 autorov si nenapísalo vlastné nápady?

Jeremiáš išiel za svojimi spoluobčanmi a povedal im: „Boh sa mi zjavil. Musíte sa obrátiť.“ Neuverili mu. Zbili ho, hodili do studne a potom zatvorili do žalára. My žijeme dnes tu. Prečo máme dnes veriť, keď ani vtedy mu nikto neveril? Jeremiáš mal posolstvo pre svoju dobu i pre budúcnosť. My máme tú prednosť, že sa môžeme pozrieť dozadu. Jeho proroctvá, politické predpovede, sa presne naplnili. Národ odviedli do zajatia do Babylonu a bola vojna.

Medzi zajatými bol aj Daniel. Do rúk sa mu dostali Jeremiášove spisy. Daniel nežil v Babylone ako otrok, bol vzdelaný a robil v kancelárii. Spisy si prečítal 70 rokov po Jeremiášovi. Uvedomil si: „Urobili sme obrovskú chybu. Neverili sme mu, zbili sme ho a zatvorili. No on bol naozaj od Boha!“ Ako k tomu dospel? Možno za mlada videl, ako na Jeremiáša hádzali paradajky. No teraz sa mu v hlave rozsvietilo. Lebo logicky rozmýšľajúci človek pochopí, že za tým slovom musí stáť Všemocný. Kajal sa, obrátil sa k Bohu. Prosil ho o odpustenie pre seba i pre svoj národ. A Boh sa zjavil aj jemu. A dostal presnú predpoveď pre ďalšie 4 svetové ríše. Tie skutočne existovali. Kto pozná Bibliu i dejiny, prežije zázrak. Ako to, že boli tie ríše predpovedané dopredu? Lebo Boh ich videl od začiatku. Prof. Dr. Maxwell v USA učí na univerzite svetové dejiny, kde ukazuje, kde sú mnohé historické udalosti predpovedané v Biblii.

Niektorí ľudia veria len naivne, veria, čo sa im povie. Sedia v kostole, zachovávajú tradície. No Boh nechce povrchné rituály. Treba zapnúť rozum.

Stalin poveril vedca: „Prečítaj Bibliu a urob spis, pomocou ktorého ľuďom ukážeme, prečo nemajú veriť.“ Ten vedec šiel, študoval a po čase sa vrátil: „Pán Stalin, teraz nasledujem Ježiša Krista.“ Prečo tento ateistický komunista riskoval kariéru a život?

Za prorokmi stojí skutočný, živý Boh.

40 autorov nepísalo svoje vlastné názory. Abrahám (nebol prorok) bol modloslužobník. Mal falošné predstavy o Bohu. No Boh ho skorigoval. Aj Pavlove fanatické predstavy musel skorigovať. Pavol bol náboženský, no to nestačí. Biblia nie je náboženská kniha. Náboženstvá vznikajú v hlave človeka – na základe jeho predstáv. Rozdiel medzi ľudským a božským zjavením. 40 autorom sa zjavil Boh, skorigoval ich a dal im posolstvo pre ich dobu i budúcnosť. A všetko sa naplnilo.

Ježiš Kristus je osobný dôkaz existencie Boha – od narodenia až po kríž.

Všetko bolo presne predpovedané a dá sa to vedecky dokázať. Ateistickí vedci na základe zväzkov nájdených v Kumráne potvrdili, že všetko bolo predpovedané tisíce rokov dopredu. Ježiš Kristus nezomrel náhodou, nebolo to veľké nešťastie, ale Boží centrálny plán.

Izaiáš 53,5: „On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.“ Tu je zjavenie, posolstvo od Boha, čo sa bude diať na kríži. Dané 700 rokov vopred. Ježiš zomrel za našu vinu. Jednotliví proroci dostali dieliky veľkého puzzle. My ľudia sme niekedy ako Kornelius: skladáme puzzle, tlačíme dieliky do seba niekedy nasilu a zle. Proroci nevedeli, aký obraz z toho nakoniec vznikne, často proroctvu nerozumeli. Boh tým zabránil manipulácii. Každý dostal len kúsok.

Ján Krstiteľ, posledný prorok pred Ježišom Kristom, nerozumel všetkému, nevedel, prečo by mal Ježiša krstiť. Proroci nerozumeli všetkému. V Ježišovi vidíme kompletný obraz. Boh sa stal človekom, aby ukázal, aký je Boh a čo je to skutočný človek a ako môžeme žiť v harmónii s Bohom. Volá nás k obráteniu.

Ježiš je dôkaz v osobe. Každý sa môže presvedčiť, že je Všemohúci a Všemocný. Všetko sa naplnilo.

LOGIKA VIERY. Prečo veria milióny ľudí vo svete neviditeľným realitám života? Veria v anjelov, satana, budúce veci, vzkriesenie mŕtvych, Ježišov druhý príchod… Mnohí to nepovažujú za rozumné. Predstavte si, že tak ako Jeremiáš poviem: „Boh sa mi zjavil.“ Vy na to: „No jo. Dokáž to!“ „Boh mi ukázal výsledky MS vo futbale.“ Asi by ste si poklopali na čelo a pomysleli si, že mi preskočilo. Aj o prorokoch si to mysleli. Bili ich, vraždili. No čo by ste robili, keby prvá hra dopadla podľa mojej predpovede? A čo keby všetky dopadli podľa nej? Nemecko Slovensko 0:10. To by bolo nádherné, no je to pochabé, nemožné. No čo ak po polfinále by výsledky sadli? Asi by ste dali všetky peniaze do ponožky, potajme, aby vás kazateľ nevidel, a vsadili by ste 10:0 pre Slovensko. Možno by ste predali dom i auto, lebo by sa vám vrátil stonásobok. Nebeské kráľovstvo je ako človek, ktorý našiel poklad na poli. Šiel, predal všetko čo mal a kúpil ho… Vaša manželka by vravela: „Čo to robíš?“ „Predávam auto.“ „Aj dom?! Moje topánky! Ty si sa zbláznil!“ Lenže vy by ste vedeli: „Už som vyhral. Finále je až zajtra, ale ja viem, ako dopadne: 10:0.“

Logika vraví: keď sa doteraz všetko naplnilo, aj to zvyšné sa naplní.

Aj to neviditeľné je dôveryhodné, lebo je to Slovo Všemohúceho Boha.

Vyberte Bibliu zo skrine, nedovoľte, aby na ňu sadal prach. Nech vám Boh ukáže súvislosti.

(Poobedňajšia kázeň je v ďalšom článku.)