Svetový deň reformácie je spomienka na deň, keď augustiánsky mních Martin Luther (1483 – 1546) pribil v roku 1517 na dvere kostola vo Wittenbergu svojich „95 téz“, tiež známych ako „Výpovede proti odpustkom“.

Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi.

Prečítajte si o Lutherovi 7. kapitolu na str. 62 TU.