V sobotu 30.03.2019 poobede o 14.00 hod. sa v priestoroch našej modlitebne na Kapitulskej 23 uskutočnil

koncert

hudobného telesa Priatelia peknej hudby. Zazneli piesne a básne od sestier Royových a „Pašiové“ kvarteto č. 3. Ďakujeme hudobníkom, spevákom i recitátorovi za úžasný zážitok.

Melódia chvál je ovzduším nebies a keď sa nebesia stretnú so zemou, ozýva sa hudba a pieseň – „chválospev a hlas piesne“ (Iz 51,3). (VYCH 139.1)

Správne používaná hudba je vzácnym Božím darom určeným na povznesenie myšlienok k vyšším a vznešenejším témam a na inšpiráciu duše. … Pieseň je jedným z najúčinnejších nástrojov, ktorým sa duchovná pravda dotýka srdca. Často si sužovaná a zúfalá duša spomenie na slová takmer zabudnutej detskej piesne o Bohu. Vtedy pokušenia odrazu strácajú svoju moc a život dostáva nový zmysel a smer.“ (VYCH 144.3;5)